ÅRLIGT 40 MILLIONER KÆRGÅRDEN-BÆGERE I GENANVENDELIG EMBALLAGE

1. marts 2020

I løbet af marts og april 2020 skifter de klassiske Kærgården 200g bægere til en mere klimavenlig emballage.

Den tidligere emballage bestod af et PS-plastbæger med et kartonsvøb, der ikke kunne adskilles og derfor skulle sorteres som restaffald. Derudover var folien, der beskytter produktet, i et kompositmateriale, der også skulle sorteres som restaffald.

Den nye emballage løsning består af et PP-plastbæger, der efter endt brug kan separeres fra kartonsvøbet1 (ved afrivning eller vrid af emballagen). Dette sikrer, at forbrugeren kan sortere emballagen som hhv. plast og papir/karton. Endvidere skifter oblaten til en ren plast-løsning, der også kan sorteres som plast. Låget er fortsat et PP-plastlåg, der også kan sorteres som plast.

Ca. 87% af den danske befolkning2 har husnær adgang til at sortere disse materialetyper, og dermed muliggøres det at opnå en CO2e-besparelse på 23g per pakke (svarende til 48%), forudsat at forbrugeren sorterer alle emballagedele (som også anført på emballagen). Vi har beregnet 48% CO2-reduktionen ved at sammenligne CO2-forbruget på vores traditionelle 200g Kærgården emballage med CO2-forbruget på vores nye emballage fra 2020. CO2-reduktionen stammer primært fra muligheden for genanvendelse efter endt brug frem for afbrænding (40%). De resterende 8% af CO2-besparelsen kommer fra anvendelsen af andre materialetyper, herunder bl.a. PP-plast i bægeret og en plastfolie ovenpå produktet, som er mindre CO2-tunge i produktion.

Der arbejdes endvidere på:

  • At resten af Kærgården sortimentet – 125g, 350g, 475g bægere – også kan konverteres til en 100% genanvendelig løsning. Dette forventes at være gjort i løbet af 1-1½ år
  • Arla indgår aktivt i flere samarbejder, der har til formål at øge forbrugernes adgange til sorteringen af emballager i kommunerne, så genanvendelsesgraden kan foræges og flest mulige forbrugere har mulighed for at sortere deres emballage.

Noter & kilder:

1 FSC-certificeret karton

2 Befolksningsdata fra Danmarks Statistik (01.01.2019). Data fra Miljø- og Fødevareministeriet omkring kommunale affaldsordninger (31.12 2018), samt egen analyse af udviklingen siden da i kommuner, der per 31.12.18 ikke havde husnær sortering af papir og plast (01.10 2019)