Is Milk Dead?

Konkurrencebetingelser

Konkurrencen afholdes i samarbejde med Arla Foods amba, CVR-nr. 25 31 37 63, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Danmark, telefon +45 89 38 10 00.

Sådan deltager du

Du tilmelder dig konkurrencen ved at udfylde survey-spørgsmålene og indgå i case konkurrencen. Når du tilmelder dig konkurrencen giver du samtidig samtykke til, at vi må kontakte dig og din underviser, hvis du vinder.

Du deltager i konkurrencen, når du indleverer en case-besvarelse til din underviser inden d. 20. januar 2023.

Hvem kan deltage?

Du kan kun deltage i konkurrencen, hvis du er tilmeldt via din uddannelsesinstitution og bosat i Danmark. Det er kun elever på Gymnasieniveau der har mulighed for at deltage i denne konkurrence.

Hvad kan man vinde?

Surveyen er starten af case konkurrencen, hvor der udloddes:

Som 1. præmie bestående af 54 flasker Cocio Classic til klassen, Cocio merchandise (solbriller og cykelsaddel covers) til klassen, samt biografbilletter til hele klassen. 1. præmien har en estimeret værdi af 3700 kr.

Som 2.- og 3. pladsen en lækker gavekurv med Arla produkter, samt biografbilletter til vindergruppen. Disse har hver en estimeret værdi af 1040 kr. 

Gevinstafgiften betales af Arla. Hvis vinderen som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser hæfter Arla ikke herfor.

Udvælgelse og offentliggørelse

Vinderne udvælges ud fra flere steps, først udvælges der grupper af den tilknyttede underviser, dernæst er det op til Civirk at vælge og kontakte de endelige vindergrupper, via deres undervisere. Herefter skal grupperne ind og præsentere deres resultater for Arla d. 02-02-2023. 

For at kunne modtage præmien er vindergruppen forpligtet til at oplyse fulde navn, mail og adresse på modtageren til Civirk.

Hvis vinderen ikke besvarer Arlas henvendelse indenfor 5 kalenderdage , har Arla ret til at udvælge en ny vinder. Hvis Arla kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, er Arla ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien.

Øvrigt

Arla forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredjemands rettigheder, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at straks at ekskludere deltagere fra konkurrencen. Arla er berettiget til at stoppe konkurrencen, hvis det måtte vise sig nødvendigt, og Arla er ikke ansvarlig for tekniske fejl hos tredjepart eller fejl på elektroniske enheder, der måtte forhindre deltagelse i konkurrencen.

Behandling af dine oplysninger 

Vi registrerer de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din deltagelse i ”Is Milk Dead” og konkurrencen. Det er frivilligt at deltage i ”Is Milk Dead” og konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen.

Vi bruger dine personoplysninger til at administrere din deltagelse i ”Is Milk Dead” og i konkurrencen, herunder til at finde og kontakte en vinder og overlevere præmien.

I forbindelse med din deltagelse i ”Is Milk Dead”, vil du skulle besvare en række spørgsmål, herunder om din alder, dit køn og dit postnummer. Vi registrerer ikke din identitet, når du besvarer disse spørgsmål, men dine besvarelser kan efter omstændighederne anses for personoplysninger. Derfor behandler vi af princip disse oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Vi benytter dine besvarelser til analyse og statistiske formål. Denne behandling foretager vi, da vi har en interesse i at opnå en bedre markedsforståelse.  Behandlingen vil ikke medføre, at du vil blive identificeret eller at du vil blive præsenteret for målrettet markedsføring (GDPR artikel 6(1)(f)).

Hvis du deltager i konkurrencen, vil vi behandle de personoplysninger, som du afgiver i den forbindelse (navn og kontaktoplysninger). Oplysningerne behandles med henblik på at administrere konkurrencen, finde en vinder og kontakte vedkommende (GDPR artikel 6(1)(b)).

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencer, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og om dine rettigheder i vores privatlivspolitik, som du finder her.