ARLANOTERING 2013

Arlanoteringen viser den højst mulige mælkepris som kan opnåes i Arla Foods regnet i øre/kg mælkeråvare. Der findes en Arlanotering for konventionel mælk og en for økologisk mælk.

Noteringen inkluderer derfor de tillæg, som andelshaverne kan få udover råvareværdien blandt andet for god mælkekvalitet. I Arlanoteringen indgår også det selskabet genererer i form af efterlikvid og konsolidering.

Arlanoteringen er beregnet for en Arla-andelshaver, som har en årlig leverance på 5 mio. kg mælk, med et fedt- og proteindhold på henholdsvis 4,2, og 3,4 procent. Desuden indgår tillæg for uafhængig hentning, det vil sige, at andelshaveren har gjort det muligt for tankbilen at hente mælk når som helst i døgnet samt logistiktillæg for store leverancer (over 1.000 ton pr. år). Sæsonbetalingen varierer i løbet af året.