Vores forretning

Finance

Controller

Sikrer tilgængeligheden af relevante finansielle oplysninger til brug i planlægning og udvikling af proaktive anbefalinger vedrørende forretningsmæssige forbedringer. Udvikler nye modeller til rapportering og analyserer business performance og fremsætter anbefalinger til forbedringer.

Finance Manager

Styrer teams og resourcer inden for en Finance afdeling I overensstemmelse med de operationelle politikker og retningslinjer. Deltager I transaktionsbehandling og yder operationel støtte for at sikre, at teamet opfylder målsætningerne.

Global Master Data Coordinator

Sikrer koordinering af stamdata på tværs af Arlas organisation inden for et bestem stamdataområde for at udvikle og opretholde en høj kvalitet af master data I overensstemmelse med Arlas forretningsmæssige mål.