Vores værdier

Vores værdier

Lead, Sense & Create - Vores virksomhedskultur er defineret i tre værdier, som skal kendetegne os i alt, hvad vi gør og siger - uanset hvor i Arla, vi arbejder:

LEAD: handler om at tage føringen – at indtage førersædet i alle handlinger. Det handler om at brænde for det, vi gør, at gå efter førertrøjen og se det størst mulige potentiale i medarbejderne, forretningen og vores samarbejde med andre.
 
SENSE: handler om at have føling med medarbejderne, forbrugerne og verden omkring os. Det handler om at udvise integritet, at have et åbent sind, at kunne se muligheder og potentiale i medarbejderne, forretningen og vores samarbejde med andre.
 
CREATE: handler om at udvikle og være nyskabende i opbygningen af kvalifikationer, produkter og markedsrelationer. Det handler om at skabe og udvikle det størst mulige potentiale i medarbejderne, forretningen og vores samarbejde med andre.

Vi vil skabe ét globalt Arla

Det er Arlas ambition, at alle vores 18.000 medarbejdere arbejder ud fra én fælles platform. Vi ønsker at skabe ét globalt Arla, hvor vi aktivt bruger hinandens forskellige kompetencer og dermed bidrager til den fælles succes.