Konkurrencebetingelser

Åbent Landbrug quiz

Konkurrencebetingelser

Konkurrencen afholdes af Arla Pro, CVR-nr. 25313763, Sønderhøj 46, 8260 Viby J (”Konkurrenceudbyderen”). Henvendelser vedrørende konkurrencen kan rettes til arladialog@arlafoods.com.

SÅDAN DELTAGER DU

Du deltager i konkurrencen ved at svare rigtigt på 3 ud af 6 spørgsmål omkring ko-sprog.

Du kan tilmelde dig konkurrencen fra den 29-08-2022 til 07-10-2022 kl. 18.00. Du kan deltage 3 gange om dagen og får derved 3 lodder i konkurrencen, hvis du svarer rigtigt på 3 ud af 6 spørgsmål hver gang. 

HVEM KAN DELTAGE?

Du kan kun deltage i konkurrencen, hvis du er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark. Andelshavere og ansatte hos Konkurrenceudbyderen og datterselskaber samt deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

HVAD KAN MAN VINDE?

Præmien består af 6 Arla yverglas til en samlet værdi á 300kr”. Præmien/præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Gevinstafgiften betales af Konkurrenceudbyderen. Hvis vinderen som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser hæfter Konkurrenceudbyderen ikke herfor.

UDVÆLGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF VINDER

Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning den 10-10-2022 og vil blive kontaktet direkte af Konkurrenceudbyderen via sueje@arlafoods.com. Vinderen/vinderne vil desuden blive offentliggjort. 

For at kunne modtage præmien er vinderen forpligtet til at oplyse fulde navn, alder, mobilnummer, adresse samt øvrige relevante oplysninger til brug for fremsendelse af præmien. Oplysningerne skal sendes til arladialog@arlafoods.com. Hvis vinderen ikke besvarer Konkurrenceudbyderens henvendelse indenfor 3 kalenderdage, har Konkurrenceudbyderen ret til at udvælge en ny vinder. Hvis Konkurrenceudbyderen kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, er Konkurrenceudbyderen ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien. Konkurrenceudbyderen er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysningerne om vinderen/vinderne samt de vindende opslag/billede/besvarelse til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form.

ØVRIGT

Konkurrenceudbyderen forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredje- mands rettigheder, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Konkurrenceudbyderen sig retten at straks at ekskludere deltagere fra konkurrencen. Konkurrenceudbyderen er berettiget til at stoppe konkurrencen, hvis det måtte vise sig nødvendigt, og Konkurrenceudbyderen er ikke ansvarlig for tekniske fejl hos tredjepart eller fejl på elektroniske enheder, der måtte forhindre deltagelse i konkurrencen.

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Hvis du vinder, vil vi kontakte dig herom ved brug af de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med deltag en i konkurrencen. Vi registrerer de persondata, som du afgiver i forbindelse med konkurrencen, herunder navn, e-mailadresse og konkurrencebesvarelse. Det er frivilligt at deltage i konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen. Vi bruger dine persondata til at administrere konkurrencen, finde og kontakte en vinder og overlevere præmien. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata i forbindelse med konkurrencer, hvor længe vi opbevarer dine persondata og om dine rettigheder i vores privatlivspolitik, som du finder her.

Quiz

Test din viden om ko-sprog

Kan du gætte betydningen af køernes udtryk?