Det Syrnede Slaraffenland på Arla Food Fest Konkurrencebetingelser

SÅDAN DELTAGER DU: 
Aflever kuponen hos Det Syrnede Slaraffenland på Arla Food Fest.

Ved at deltager i konkurrencen giver du samtidig accept til, at vi må kontakte dig, hvis du bliver den heldige vinder af konkurrencen. 

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra den 1. – 2. september 2018.

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Arla Foods ansatte, Arla Foods andelshavere, leverandører og personer i familie eller samme husstand som disse kan ikke deltage i konkurrencen.

SÅDAN VINDER DU: 
Efter konkurrencens afslutning, trækker vi tilfældigt lod blandt alle aktivitetskort med flest rigtige svar. Vi trækker 1 vinder, som får direkte besked via e-mail.

For at kunne modtage præmien skal vinderen, når han/hun kontaktes via e-mail, oplyse: fuldt navn, mobilnummer, alder og adresse.

Præmien består af et gårdbesøg hos Mannerup Møllegård, som er ejet af en af Arlas landmænd. Præmien inkludere rundvisning på gården samt frokost til maksimum 5 personer. Gårdens adresse er: Hovedvejen 227, Osted, 4320 Lejre.

Arla Foods dækker ikke eventuelle udgifter i forbindelse med gårdbesøget (fx transport). Uanset årsag er Arla Foods ikke ansvarlige for, at vinderen ikke har mulighed for at benytte præmien.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE: 
Arla Foods vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla Foods benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla forbeholder sig retten til at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere konkurrencedeltagere uden varsel.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.