Arla® Kids Konkurrencebetingelser

SÅDAN DELTAGER DU: 

For at være med i konkurrencen, skal du give dit bud på posten på Arlas Facebookside på følgende: Hvilke snacks har dine børn med i madkassen?

Ved at deltage giver du samtidig accept til, at vi må kontakte dig, hvis du bliver den heldige vinder af konkurrencen. Du vil blive kontaktet via Facebook.

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra den 25.-30. marts kl. 12.00 2017.

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Arla Foods og medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

SÅDAN VINDER DU: 

Vi trækker lod blandt alle dem, der har deltaget på posten. Vi udtrækker 1 vinder, som vinder et sæt malebøger til sit barns skoleklasse (både forældre og skolelærere kan deltage på vegne af klassen). Vinderen vil blive kontaktet via Facebook, og vi forbeholder os ret til at offentliggøre vinderen på vores egne digitale medier. Vi kontakter vinderen 3 gange, og hvis vedkommende ikke svarer på disse, forbeholder vi os retten til at trække en ny vinder.

DET VINDER DU:

Vi udlodder Arla Kids / Disney malebøger til hvert barn i den pågældende skoleklasse. Malebøgerne har hver en værdi af 20 kr.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE

Arla vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.


Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. Arla samarbejder med Scandic Hotel omkring præmien.