Arla® Pro

Konkurrencebetingelser: Den perfekte burger

Konkurrencen afholdes af Arla Foods amba, CVR-nr 25 31 37 63, Sønderhøj 14, 8260 Viby J (”Konkurrenceudbyderen”). Henvendelser vedrørende konkurrencen kan rettes til arladialog@arlafoods.com.

Det er en betingelse for at deltage i konkurrencen, at du giver samtykke til at modtage markedsføring fra Arla.


SÅDAN DELTAGER DU

Du deltager i konkurrencen ved at udfylde formularen på Arlapro.com vedrørende ”Den perfekte burger”, herunder navn, e-mail, firmanavn og køkkentype, samt at du afkrydser samtykkeboksen, som giver Arla ret til at sende markedsføring til dig.

Du kan tilmelde dig konkurrencen fra den 10-10-2022 til 09-11-2022 kl. 12. Du kan kun deltage én gang. Hvis du tilmelder dig flere gange, er det kun den første tilmelding, der vil indgå i konkurrencen.


HVEM KAN DELTAGE?

Du kan kun deltage i konkurrencen, hvis du er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark, og hvis du er en del af en restaurantkæde eller arbejder i Foodservice-branchen. Andelshavere og ansatte hos Konkurrenceudbyderen og datterselskaber samt deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.


HVAD KAN MAN VINDE?

Præmien er et gavekort på 5.000 kr. til ”DinnerBooking”. Præmien/præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Vinderen skal selv vælge og bestille tid under Dinnerbooking på de(n) restaurant(er), som vinderen vil spise på. Gevinstafgiften betales af Konkurrenceudbyderen. Hvis vinderen som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, hæfter Konkurrenceudbyderen ikke herfor.


UDVÆLGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF VINDER

Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning den 14-11-2022 og vil blive kontaktet direkte af Konkurrenceudbyderen via arladialog@arlafoods.com pr. e-mail.

For at kunne modtage præmien er vinderen forpligtet til at oplyse fulde navn, alder, mobilnummer, adresse samt øvrige relevante oplysninger til brug for fremsendelse af præmien. Oplysningerne skal sendes til arladialog@arlafoods.com. Hvis vinderen ikke besvarer Konkurrenceudbyderens henvendelse indenfor 3 kalenderdage, har Konkurrenceudbyderen ret til at udvælge en ny vinder. Hvis Konkurrenceudbyderen kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, er Konkurrenceudbyderen ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien. Konkurrenceudbyderen er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysningerne om vinderen/vinderne samt de vindende opslag/billede/besvarelse til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form.


ØVRIGT

Konkurrenceudbyderen forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredjemands rettigheder, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Konkurrenceudbyderen sig retten at straks at ekskludere deltagere fra konkurrencen. Konkurrenceudbyderen er berettiget til at stoppe konkurrencen, hvis det måtte vise sig nødvendigt, og Konkurrenceudbyderen er ikke ansvarlig for tekniske fejl hos tredjepart eller fejl på elektroniske enheder, der måtte forhindre deltagelse i konkurrencen.


BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Hvis du vinder, vil vi kontakte dig herom ved brug af de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med deltagen i konkurrencen. Vi registrerer de persondata, som du afgiver i forbindelse med konkurrencen, herunder navn, e-mail, firmanavn og køkkentype. Vi bruger dine persondata til at administrere konkurrencen, finde og kontakte en vinder og overlevere præmien (GDPR artikel 6(1)(b)). Vi videregiver dine persondata til dine kontaktoplysninger og præmieoplysninger til relevante præmieudbydere og fragtfirmaer (GDPR artikel 6(1)(b)), hvis det er nødvendigt for at overlevere præmien til dig. Hvis vi har et indberetningskrav til skattemyndighederne i forbindelse med udlodning af præmien, vil vi videregive dine kontaktoplysninger samt præmieoplysninger til skattemyndighederne (GDPR artikel 6(1)(c)). Det er frivilligt at deltage i konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen. Vi opbevarer dine persondata med henblik på at dokumentere konkurrencens afvikling, hvorefter de slettes senest 3 år efter det kalenderår, hvor konkurrencen blev afviklet. Du har med visse lovbestemte undtagelser ret til at anmode om indsigt i dine persondata, eller få dine persondata udleveret i et maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, til at anmode om at få rettet eller slettet dine persondata, og du kan anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses. Du har også ret til at klage til Datatilsynet (Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby). Du kan kontakte os her, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata, eller hvis du vil klage til os: https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/a81cbb65-efe1-4c62-b1e0-2e77c08a44ba