Arla Protein- konkurrencebetingelser KONKURRENCEN ER AFSLUTTET!

KONKURRENCEN ER AFSLUTTET!

 

Sådan deltager du

Upload et billede af dit Arla Protein Moment og hastag det med #konkurrence og #nyddetgode og skriv hvem du gerne vil dele Arla Protein produkterne med. Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra d. 19. juni til og med den 15. oktober  2016.

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Arla Foods samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Du skal have en offentlig instagram-konto for at deltage.

Sådan vinder du

Der udvælges en vinder blandt de billeder, der er uploaded på Instagram under hashtag #konkurrence og #Nyddetgode i konkurrenceperioden. Det bedste billede af et Arla Protein-moment vinder. 

Ved at uploade et billede til #konkurrence og #nyddetgode giver du samtidig accept til, at vi må kontakt dig, hvis du vinder. 

Vinderen får direkte besked på Instagram senest to uger efter endt konkurrenceperiode. Vinderen vil blive offentliggjort på arla.dk/protein. 

For at kunne modtage præmien skal vinderen, senest to uger efter han/hun kontaktes oplyse: fuldt navn, alder og adresse. Hvis ikke Arla Foods modtager dette inden de to ugers udløb udvælges en ny vinder. 

Den heldige vinder får et gavekort til Dansk Supermarked tilsendt til et års forbrug af Arla Protein, til en værdi af DKK 3500,- 

Hvad skal du ellers vide

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke overdrages til andre. Arla vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder og skiller sig af med informationerne, når konkurencen er afsluttet. 

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleveret præmie som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. 

Arla Foods forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencens vilkår, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Arla Foods forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder. Ved berettiget mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten til at ekskludere brugere uden varsel. 

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse. 

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.