Konkurrencebetingelser Cheasy®

SÅDAN DELTAGER DU

1. Spørgsmålet i Facebook-opslaget besvares i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.

2. Vi kontakter vinderen på Facebook i kommentartrådens svar-funktion, når konkurrencen er slut og vinderen er fundet. Her vil vinderen blive bedt om at kontakte Cheasy og oplyse; navn, alder og adresse. 

Alle personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

 

OM PRÆMIEN

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook.

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller overdrages til andre.

 

SÅDAN UDTRÆKKES VINDEREN

Dato for, hvornår vinderen udtrækkes fremgår af opslaget.

Vinderen vil blive valgt af et panel nedsat af Cheasy. Dette panel alene afgør, hvem der vinder konkurrencen. Alle kommentarer tilknyttet konkurrenceopslaget, tages i betragtning.

Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte i kommentartråden med yderligere information.

 

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE:

Cheasy vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Cheasy benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Cheasy er uden ansvar for evt. Forkert udleverede præmier som følge af snyd. Cheasy forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skyndes nødvendigt. Cheasy er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Cheasy afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Cheasy sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Cheasy forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Cheasy sig retten til at ekskludere brugere uden varsel.

 

Konkurrencen udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.