Konkurrencebetingelser Konkurrencer på Sociale medier for Cheasy

SÅDAN DELTAGER DU

1. Spørgsmålet i Facebook-opslaget besvares i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.

2. Vi kontakter vinderne på Facebook i kommentartrådens svar-funktion, når konkurrencen er slut og vinderne er fundet. Her vil vinderne blive bedt om at kontakte Cheasy via inbox og oplyse; navn, alder og adresse. 

Alle personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

Medarbejdere hos Arla Foods amba, hustande og medsponsorer kan ikke deltage i konkurrencen.

OM PRÆMIEN

Præmien er 5x2 biografbilletter og har en præmiesum pr. stk på 85 kr. i vejl. Udsalgspris. Biografbilletterne kan kun benyttet i Nordiske Film biografer samt Nordisk Film Biografers partnerbiografer. Billetterne dur kun til ordinære filmforestillinger (der er tillægsbetaling ved forlænget spilletid).

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller overdrages til andre.

Konkurrencen er ikke købsbetinget

SÅDAN UDTRÆKKES VINDEREN

Konkurrencen kører fra mandag d. 28/8/2017 til torsdag d. 31/8/2017 kl. 12.00, hvor der vil blive trukket 5x vindere. Vinderne vil derefter få besked direkte i kommentartråden med yderligere information.

Vinderne vil blive udtrukket via lodtrækning blandt de rigtige svar. Alle korrekte kommentarer tilknyttet konkurrenceopslaget, tages i betragtning.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE

Cheasy vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Cheasy benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Hvis ikke vinderen kontakter Cheasy via inbox senest 5 dage efter annonceret vinder, frafalder retten til præimen.

Cheasy er uden ansvar for evt. Forkert udleverede præmier som følge af snyd. Cheasy forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skyndes nødvendigt. Cheasy er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Cheasy afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Cheasy sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Cheasy forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Cheasy sig retten til at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrencen udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.