DM i toast Konkurrencebetingelser

VILKÅR FOR DELTAGELSE

For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosat i Danmark. Du skal også være til rådighed lørdag d. 2/9 2017, hvor selve finalen i DM i toast finder sted. Læs mere i afsnit 2.

Konkurrencen er arrangeret af Arla. Ansatte i Arla (og sådanne ansattes nærmeste familie samt medlemmer af sådanne ansattes husstand) er ikke berettigede til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook. Som følge heraf vil enhver tilmelding blive modtaget og behandlet af Arla.

For at deltage i konkurrencen skal du skrive en kommentar til konkurrenceopslaget på Arlas facebookside, hvori du beskriver din toast. Du skal både beskrive brød, ost, fyld og dressing. Ved at kommentere i kommentarfeltet til nævnte konkurrence accepterer du betingelser og vilkår.

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra d. 20/6 til d. 31/7 2017 kl. 10.

UDVÆLGELSE AF SEMI-FINALISTER OG FINALISTER

Tilmelding til konkurrencen slutter tirsdag d. 31/7 2017. Herefter udvælger et dommerpanel udvalgt af Arla de toastopskrifter, der går videre til semifinalen. Dommerpanelets beslutning er endelig og bindende.

I tilfælde af, at du bliver udvalgt som semifinalist, vil du blive kontaktet direkte på Facebook i uge 31. Du skal herefter sende os en bekræftelse på, at du stadig ønsker at deltage i konkurrencen. Denne bekræftelse skal du sende senest d. 9. august, og den skal indeholde en mere fyldestgørende beskrivelse af din toast samt et billede af den. Alt dette vil du modtage instruktioner til, hvis du bliver udvalgt som semifinalist.

Herefter udvælger dommerpanelet de endelige finalister. Finalisterne udvælges på baggrund af den toastopskrift, de har tilmeldt. Hvis du er gået videre til finalen, får du besked på mail i uge 33.

Finalisterne vil også blive offentliggjort på Arlas Facebook-side (www.facebook.com/ArlaDanmark). Finalisterne skal inden for 24 timer efter at være blevet underrettet og kontaktet af Arla acceptere finalepladsen for at få den. Såfremt en finalist undlader at fremsende et sådant krav inden for den pågældende tidsperiode, kan Arla vælge en ny finalist blandt de øvrige deltagere.

FINALEN

Går du videre til finalen, skal du kunne deltage lørdag d. 2/9 2017 på Fætter Fætters toastbar i København. Er du hindret i at møde op til finalen, er du ikke berettiget til at gøre krav på en præmie af nogen art.

Finalen foregår som en cook off med flere runder, hvor man skal lave forskellige toast. Går du videre til finalen, vil du modtage instruktioner til, hvordan det vil foregå. Arlas dommerpanel udvælger de endelige vindere ud fra de toasts, de tilbereder til finalen. Dommerpanelets beslutning er endelig og bindende.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

For at kunne deltage i konkurrencen skal du stille bestemte personlige data til rådighed for Arla. Sådanne personlig data vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Arla udelukkende med henblik på at kunne gennemføre og administrere konkurrencen, herunder at tage kontakt til finalisterne, afholde finalen og offentliggøre vinderen. Arla skiller sig af med de personlige data, når konkurrencen er afsluttet.

PRÆMIEN

Hovedpræmien består af et rejsegavekort til New York med anslået værdi af 15.000 kr. inklusiv moms. De øvrige præmier omfatter køkkenudstyr, lækre oste fra Arla og gavekort til Fætter Fætters toastbar.

Præmierne er ikke-overdragelige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.

Arla afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne, pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla sig ethvert ansvar i den forbindelse.

TRO OG LOVE-ERKLÆRING

Du garanterer hermed, at dit bidrag er dit eget originale arbejde. Du alene er ansvarlig for indsendte toastopskrift og for at have opnået alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjepart.

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

Ved at deltage i konkurrencen samtykker du til og overdrager Arla ret til at offentliggøre og bekendtgøre dit navn og din toastopskrift.

Ved deltagelse overdrager du Arla en bestandig, uigenkaldelig, licensafgifts-fri og ikke-eksklusiv licens til anvendelse af din toastopskrift til markedsføring af konkurrencen.  Til dette formål har Arla som følge heraf en ubegrænset ret til at anvende, reproducere, bearbejde, ændre, distribuere, udbrede og offentligt fremføre toastopskriften.

Finalen i DM i toast vil blive filmet, og der vil være fotografer og journalister til stede. Deltager du i finalen, accepterer du, at Arla må anvende film- og billedmateriale, hvor du eller din toast indgår, til markedsføring i forbindelse med konkurrencen.

DISKVALIFICERING MV.

Arla forbeholder sig retten til ved et ubetinget skøn at diskvalificere bidrag, som efter Arlas opfattelse ikke retter sig efter disse betingelser og vilkår.

Arla forbeholder sig ret til løbende at revidere konkurrencens regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.