EXPLORERS QUIZ KONKURRENCEBETINGELSER

SÅDAN DELTAGER DU:

Skriv dine svar på det udleverede quiz ark, så er du med i konkurrencen om et gavekort af 1000 DKK til dit lokale center og giver samtidig accept til, at vi må kontakte dig, hvis du vinder.

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra d. 27 november – 7 december.

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansat-te hos Arla, Arla andelshavere og ansatte i butikken samt medlemmer af deres husstan-de må ikke deltage i konkurrencen.

SÅDAN VINDER DU

Efter hver demo aktivitet trækker vi lod blandt alle besvarelser.

DET VINDER DU

Præmien består af et gavekort på 1000 DKK til dit lokale center og kan ikke ombyttes til kontanter.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE:

Arla vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på even-tuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne på-drage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fra-skriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredje-mandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Uoverenstemmelser er underlagt dansk ret.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.