JUST ADD SOME CHEESE PIZZA SKÆRERHJUL KONKURRENCEBETINGELSER

SÅDAN DELTAGER DU:

Skrab 3 ens Just Add Some Cheese logoer på det udleverede skrabelod, så vinder du et pizza skærerhjul, som du får udleveret med det samme. Skraber du ikke 3 ens logoer, så har du ikke vundet.

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra d. 1 februar – 14 marts 2020.  

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Arla, Arla andelshavere og ansatte i butikken samt medlemmer af deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. 

SÅDAN VINDER DU:

Ved at skrabe 3 ens Just Add Some Cheese logoer på det udleverede skrabelod.

DET VINDER DU:

Præmien består af et pizza skærerhjul og har en værdi af 90 kr. ekskl. fragt og kan ikke ombyttes til kontanter.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE:

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Uoverenstemmelser er underlagt dansk ret.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.