Konkurrencebetingelser

JUST ADD SOME CHEESE VIND EN PIZZA OPLEVELSE MED VENNERNE TIL EN VÆRDI AF 1.500 KR.

SÅDAN DELTAGER DU:

Drej på Pizza hjulet og se hvilken QR kode du lander på. Scan QR koden og tilmeld dig konkurrencen om at en valgfri pizza oplevelse med vennerne til en værdi af 1.500 kr.

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra d. xx xxxxx – xx xxxxxx.

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Arla, Arla andelshavere og ansatte i butikken samt medlemmer af deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. 

SÅDAN VINDER DU:

Efter konkurrenceperioden udtrækkes en vinder.

DET VINDER DU:

Præmien består af en valgfri pizza oplevelse til en værdi af 1.500 kr. Du vælger stedet og datoen, hvor pizza oplevelsen skal være. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE:

Arla vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Uoverenstemmelser er underlagt dansk ret.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.