Konkurrencebetingelser Konkurrencer på Sociale medier for Kærgården

SÅDAN DELTAGER DU

1. Spørgsmålet i Facebook-opslaget besvares i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.

2. Vi kontakter vinderne på Facebook i kommentartrådens svar-funktion, når konkurrencen er slut og vinderne er fundet. Her vil vinderne blive bedt om at kontakte Kærgården via inbox og oplyse; navn, alder og adresse.

Alle personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.
Medarbejdere hos Arla Foods amba, hustande og medsponsorer kan ikke deltage i konkurrencen.

OM PRÆMIEN

Præmien er en 1:1 størrelse ”Frederik crossaint-bamse” kendt fra Kærgården’s reklamefilm og har en præmiesum pr. stk på 29,95 i vejl. Udsalgspris.

 

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller overdrages til andre. 

Konkurrencen er ikke købsbetinget

SÅDAN UDTRÆKKES VINDEREN

Konkurrencen kører fra torsdag d. 31/8/2017 til mandag d. 4/9/2017 kl. 12.00, hvor der vil blive trukket 5x vindere. Vinderne vil derefter få besked direkte i kommentartråden med yderligere information.

Vinderne vil blive udtrukket via lodtrækning blandt de rigtige svar. Alle korrekte kommentarer tilknyttet konkurrenceopslaget, tages i betragtning.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE

Kærgården vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Kærgården benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.
Hvis ikke vinderen kontakter Kærgården via inbox senest 5 dage efter annonceret vinder, frafalder retten til præimen.

Kærgården er uden ansvar for evt. Forkert udleverede præmier som følge af snyd. Kærgården forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skyndes nødvendigt. Kærgården er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Kærgården afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Kærgården sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Kærgården forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Kærgården sig retten til at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrencen udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.