KAROLINES KØKKEN KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCE PÅ KAROLINES KØKKENS OFFICIELLE FACEBOOK-SIDE

Sådan deltager du:

Skriv i kommentartråden, der er direkte tilknyttet konkurrenceopslaget, hvem du vil have med til den historiske middag med Karolines Køkken®, og hvorfor Karoline-mad betyder noget særligt for dig.

Alle kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

Vær opmærksom på, at du og din ledsager skal have mulighed for at deltage i middagen d. 17/8 kl. 13-16 i Sonnesgade 11 i Århus, såfremt du vælges som vinder.

Konkurrenceperiode:

Konkurrencen løber fra 7. august 2017 til 10. august 2017 kl. 14.

Om præmien:

Der trækkes i alt 10 vindere i kommentartråden på Facebook.

Præmien pr. vinder er 2 pladser til den historiske middag med Karolines Køkken® i Sonnesgade 11 i Århus d. 17/8 2017 kl. 13-16. Alle vindere samt deres ledsagere får hver et eksemplar af den nye kogebog, Karolines Største Hits, såfremt de deltager i middagen.

Præmien har en samlet værdi a 1.324 kr. pr. person. Denne værdi er skattepligtig.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser eller produkter.

Kogebogen ”Karolines Største Hits” udleveres kun ved fremmøde til middagen.

Karolines Køkken® dækker ikke transportudgifter i forbindelse med deltagelse i middagen.

Har du alligevel ikke mulighed for at møde op til middagen, kan du vælge at invitere nogle andre eller frasige dig præmien. Dette skal Karolines Køkken® informeres om senest 16/8 kl. 12 via besked til Leder af Karolines Køkken, Tove Færch, på tove.faerch@arlafoods.com eller tlf. +45 89 38 16 74.

Hvordan udtrækkes vinderen?

Vinderne findes d. 10. august 2017 kl. 14.00. Vinderne vil blive valgt af Karolines Køkken® og deres bureau, Hjaltelin Stahl. Alle gyldige kommentarer tilknyttet konkurrence-opslagene tages i betragtning og er med i konkurrencen.

Vinderne vil derefter få besked direkte i kommentartråden og blive bedt om e-mail og telefonnummer. Dette fremsendes af vinderen til Karolines Køkken® via privatbeskedfunktionen på Facebook.

Hvis en vinder ikke svarer på vores henvendelse inden mandag d. 14. august kl. 14.30, anses vinderen for at have afstået for at modtage præmien, og pladserne til middagen inkl. kogebøger gives til en anden deltager.

Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencen arrangeres af Karolines Køkken, Arla Foods amba headoffice, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. Ansatte hos Arla og Hjaltelin Stahl kan ikke deltage i konkurrencen.

Arrangøren reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på Karolines Køkkens officielle Facebook-side.

Ved spørgsmål vedrørende konkurrencen kontaktes Leder af Karolines Køkken, Tove Færch, på tove.faerch@arlafoods.com eller tlf. +45 89 38 16 74.

Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret af, støttet, administreret af eller associeret med Facebook. Facebook har intet ansvar for elementer i denne konkurrence.