Matilde® konkurrencebetingelser

Vind to julestriktrøjer til børn

Konkurrencen afholdes af Arla Foods amba, CVR-nr. 25 31 37 63, Sønderhøj 14, 8260 Viby J (”Konkurrenceudbyderen”). Henvendelser vedrørende konkurrencen kan rettes til arladialog@arlafoods.com.

SÅDAN DELTAGER DU

Du deltager i konkurrencen ved at besvare spørgsmålet ”Vil du helst have skumfiduser eller flødeskum i varm kakao?” i kommentarfeltet til konkurrenceopslaget på Facebook eller på Instagram, og giver samtidig accept til, at vi må kontakte dig, hvis du vinder.

Du kan tilmelde dig konkurrencen fra den 24-11-2022 til 08-12-2022 kl. 12.00.

HVEM KAN DELTAGE?

Du kan kun deltage i konkurrencen, hvis du er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark. Derudover, så skal du have en aktiv profil på Facebook eller Instagram. Andelshavere og ansatte hos Konkurrenceudbyderen og datterselskaber samt deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

HVAD KAN MAN VINDE?

Der udloddes to præmier á 2 stk. Matilde® julestriktrøjer i børnestørrelse til en samlet værdi af 300 kr. Der kan vælges mellem farverne rød eller blå i følgende størrelser: 3-4 år, 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år eller 11-12 år. Præmien/præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Gevinstafgiften betales af Konkurrenceudbyderen. Hvis vinderen som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser hæfter Konkurrenceudbyderen ikke herfor. 

UDVÆLGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF VINDER

Vinderne udvælges ved tilfældig lodtrækning den 08-12-2022 og vil blive kontaktet direkte af Konkurrenceudbyderen via kommentarfelterne på Facebook-opslaget og Instagram-opslaget og en privatbesked . Vinderen/vinderne vil desuden blive offentliggjort på Matilde® Danmarks Facebookside og potentielt på arla.dk.

For at kunne modtage præmien er vinderen forpligtet til at oplyse fulde navn, alder, mobilnummer, adresse samt øvrige relevante oplysninger til brug for fremsendelse af præmien. Oplysningerne skal sendes til arladialog@arlafoods.com. Hvis vinderen ikke besvarer Konkurrenceudbyderens henvendelse indenfor 3 kalenderdage, har Konkurrenceudbyderen ret til at udvælge en ny vinder. Hvis Konkurrenceudbyderen kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, er Konkurrenceudbyderen ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien. Konkurrenceudbyderen er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysningerne om vinderen/vinderne samt de vindende opslag/billede/besvarelse til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form. 

ØVRIGT

Konkurrenceudbyderen forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredjemands rettigheder, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Konkurrenceudbyderen sig retten at straks at ekskludere deltagere fra konkurrencen. Konkurrenceudbyderen er berettiget til at stoppe konkurrencen, hvis det måtte vise sig nødvendigt, og Konkurrenceudbyderen er ikke ansvarlig for tekniske fejl hos tredjepart eller fejl på elektroniske enheder, der måtte forhindre deltagelse i konkurrencen.

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Hvis du vinder, vil vi kontakte dig herom ved brug af de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med deltag en i konkurrencen. Vi registrerer de persondata, som du afgiver i forbindelse med konkurrencen, herunder fulde navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, konkurrencebesvarelse. Svarer vinderen ikke indenfor 3 dage, udpeges der automatisk en ny vinder. Det er frivilligt at deltage i konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen. Vi bruger dine persondata til at administrere konkurrencen, finde og kontakte en vinder og overlevere præmien. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata i forbindelse med konkurrencer, hvor længe vi opbevarer dine persondata og omdine rettigheder i vores privatlivspolitik, som du finder her.