Yoggi Halloween Konkurrencebetingelser

SÅDAN DELTAGER DU:

Du deltager i konkurrencen ved at uploade et billede i kommentarfeltet på posten på Arla Danmark Facebook af det eller de græskar, du/I har skåret ud derhjemme.

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra den 20. oktober til d. 1. november 2016 kl. 9.00.

Kun personer over 18 år, og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte og andelshavere hos Arla Foods samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

SÅDAN VINDER DU:

Vi vinderen ved lodtrækning blandt alle kommentarerne med græskarbilleder. Vinderen får besked via Facebook og skal derefter oplyse sit fulde navn og adresse.

PRÆMIEN:

Præmien består af 6 Bitz Skyrskåle ø 13x8 cm a 69 kr. pr. styk og et gavekort til en dagligvarebutik (som vi finder i fællesskab med vinderen) på 100 kr. Præmien har i alt en værdi på 514 kr.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE: 

Arla Foods vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla Foods benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla Foods forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, herunder men ikke begrænset til indhold og billeder der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.