GENTÆNK din skolemad
- gratis undervisningsmateriale målrettet 6. klasse

I efteråret 2017 gentænker 200 6. klasser i Region Midtjylland deres skolemad. Det gør de, fordi de har tilmeldt sig Arla Foods nye undervisningsmateriale “MADmovers - Gentænk din skolemad”

“MADmovers” er et komplet materiale bestående af en stor “MADkasse”, der indeholder pædagogisk vejledning, visuelle elevark, plakater - pakket og klar til brug i undervisningen.

Der er i alt plads til 200 klasser, og alle pladser er optaget.

THUMBS UP TIL GOD MADKULTUR

“MADmovers” får eleverne til at gentænke skolemaden og rammerne for måltidet. "MADmovers" er udviklet af Arla Foods i et samarbejde med Arla Fonden og en række eksperter inden for læring og formidling - herunder kokke, lærere og en professor ved Aarhus Universitet. Undervisningsmaterialet tager afsæt i det tværgående tema ‘innovation og entreprenørskab’ samt det obligatoriske emne ‘sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. 

GENTÆNK!

I 2017 er Aarhus og Region Midtjylland Europæisk Kulturhovedstad, hvor temaet er GENTÆNK. Arla Foods vil i løbet af 2017 understøtte temaet ved at gentænke børn- og unges madkultur, hvor MADmovers er et af initiativerne. Eleverne opfordres til at tage klassens udfordringer op og gentænke skolemad og rammerne for måltidet ved at arbejde med: Hvordan spiser vi sammen? Hvorfor spiser vi sammen? Hvilken betydning har måltidet? Hvad spiser vi? Hvilken betydning har skolemaden? Hvilke ændringer drømmer vi om?

EN UNDERSØGELSE VISER...

at der er god grund til at lade eleverne gentænke deres madkultur i skoletiden. En
undersøgelse (henvisning) blandt 900 elever i 5. og 6. klasse i Region Midtjylland
viser bl.a., at:

  • Kun ca. halvdelen af eleverne oplever at være mætte efter frokostpausen.
  • 60 % er sultne ved slutningen af skoledagen.
  • De elever, der ikke har madpakke med, spiser mindre sundt end dem, der har madpakke med.
  • Kun 16 % af eleverne oplever, at der er roligt under frokosten. Jo mere larm desto mindre mætte angiver eleverne at være efter frokostpausen.
  • En tredjedel af eleverne har mobiltelefon, tablet eller computer fremme under frokosten (mest udbredt i 6. klasse frem for 5. klasse), hvilket går ud over tiden til at spise sig mæt.
  • Eleverne har svært ved at vurdere, hvad der er sundt og usundt.
Læs uddrag fra rapporten

Et samarbejde med Arla Fonden

Det er Arla Foods og Arla Fonden, som sammen står bag MADmovers.
Arla Fonden står bag lejrskolen MADlejr, som henvender sig til 6. og 7. årgang. Hver uge, året rundt, skaber MADlejr rammen og indholdet for et meningsfuldt og levende lejrskoleforløb, hvor mad, måltid, sundhed og natur er i centrum. På den baggrund har Arla Fonden stor erfaring med at udvikle læringsforløb, som inspirerer eleverne til at finde glæden ved madlavning, samtidig med at de får en klar holdning til, hvad og hvordan de spiser.

Besøg ArlaFonden.dk

Kontakt MADmovers

Kontakt