2. MADmove

Klassen har udledt pointer, som de vil arbejde videre med. 

De skal nu få idéer til, hvordan de sammen skaber bedre spisepauser og måltidsvaner. 

Eleverne forholder sig kritisk til deres idéer, men da det kan hænde, at eleverne overser central fagligt indhold, er der mulighed for at koble relevant faglig viden på elevernes idéer. 
Det kan gøres ved at introducere eleverne for det faglige inspirationsmateriale, der er vedlagt i MADmovers-kassen og findes i pdf-form nedenfor. 

Materialeoversigt

Oversigten til højre viser, hvilke materialer, der bruges til hvilke opgaver i 2. MADmove - FÅ IDÉER. 

Materialerne til de tre opgaver finder du herunder, sammen med en kort gennemgang af opgaven. 

OPGAVE 1

Vores idéer

Klassen har undersøgt deres spisepauser og måltidsvaner og fundet frem til vigtige pointer. 
Det de allerede gør godt, det de gerne vil afskaffe, fordi det ikke virker og det de gerne vil udvikle. 
I denne opgave skal klassen få idéer til, hvordan de kan skabe drømme-spisepausen. 

Klassen samles i en halvcirkel omkring plakaten "Vores Viden". 

Læreren spørger: Hvordan er vores drømme-spisepause? Opfordr gerne eleverne til at tænke vildt, skørt og stort. 

Når eleverne har en idé, går de ind i halvcirklen og siger den. 
Forslagene noteres på post-it's - én idé på hver. Sæt dem på plakaten "Vores Viden" under feltet "Idéer". 

Du kan finde "Vores Viden" i pdf nedenfor. 

Vores Viden

OPGAVE 2

Udvælg

Klassen fik i sidste opgave idéer til, hvordan deres drømmespisepause ser ud. 

Opgaven skal få eleverne til at vurdere deres idéer og kassere dem, der ikke virker. 
Klassen samles i en halvcirkel omkring plakaten "Vores Viden" under feltet "Ram Plet". 
Klassen vurderer idéerne ved at tale om dem og placere dem på "Ram Plet" ud fra

  • Om idéerne er til gavn for mange/få
  • Om eleverne selv kan skabe løsningen/har brug for hjælp

Klassen kasserer de idéer, som ikke rammer plet og vælger de idéer ud, som de tror på kan skabe størst værdi for klassen.

OPGAVE 3

Gør idéerne bedre

Klassens udvalgte idéer skal nu forbedres med faglig viden og indsigter. 
På baggrund af den fælles vurdering udvælger klassen de idéer, klassen vil arbejde videre med som reelle løsninger. 
Læreren gør det faglige inspirationsmateriale tilgængeligt for klassen. 
Eleverne vælger sig ind på idéerne ud fra interesse og ressourcer. 

Hver gruppe får tildelt en af klassens idéer, som de skal forbedre ved hjælp af det faglige inspirationsmateriale og metodekortene. 

Afslutningsvis fortæller grupperne på klassen, hvilke ændringer, der skal foretages, så idéerne kan iværksættes som løsninger. 

Metodekort

Her finder du metodekortene, som hjælper eleverne i deres vurdering af idéerne. 

Herunder, finder du det faglige inspirationsmateriale i pdf-form, samt Smag For Livets videoer om de fem grundsmage. 

Metodekort - Test

Metodekort - Spørg og lyt

Metodekort - Se

Metodekort - Smag

Inspirationsmateriale

Her finder du de faglige inspirationsmaterialer i pdf-form.

De officielle kostråd

Fem råd om måltidet

Gi madpakken en hånd

Madpakkehånden