4. MADmove

I FASTHOLD-fasen skal klassens løsninger evalueres: Måske virker de efter hensigten, måske skal de justeres eller helt nytænkes. 

Ved at undersøge og reflektere over status skærpes elevernes innovations-kompetence. 
Måske opdager klassen, at de har brug for at søge ny viden, udvikle nye idéer eller planlægge nye tiltag eller løsninger. 
Det er også i denne fase, at klassen kan vælge at indsende deres MADmovers-video til den internationale konkurrence FOODmovers Share. 

OPGAVE 1

Evaluering

Eleverne genbesøger opgaven "Undersøg klassens spisepauser og måltidsvaner" under MADmovet UNDERSØG, hvor de besvarer de samme spørgsmål som sidst. 

Den nye undersøgelse sammenholdes med den første undersøgelse fra MADmove 1 for at give eleverne et billede på, hvad deres løsning har gjort for klassens spisepause og måltidsvaner: Hvad har virket? og hvad kræver nye løsninger?

 

Materialer

Her finder du JA, NEJ, BÅDE-OG kortene og arket 'undersøgelse'. 

JA, NEJ, BÅDE-OG

Undersøgelse

OPGAVE 2

I "Evaluering" fik eleverne mulighed for at foretage små justeringer af deres løsninger, og arbejde med, hvordan de kan forbedres og leve videre. 

I FOODmovers SHARE handler det om, at eleverne får mulighed for at dele disse ideer og løsninger med elever fra både Danmark og udlandet. 
Ved at formidle, hvad I har gjort, kan I være med til at inspirere andre elever i hele verden til at skabe bedre mad- og måltidsvaner.

I formidler ved at dele den film klassen optog i 3. MADmove SKAB. 

Det eneste I skal gøre er at indsende jeres film senest d. 22 Marts 2019.

Eleverne skal have mulighed for at dele deres ideer og erfaring med andre elever, og på den måde inspirere til bedre madvaner. 
Derudover får eleverne også selv nye input ved at se, hvad de andre har fundet på.