Hvad er madmovers?

MADmovers er et gratis tilbud til alle 6. klasser i Region Midtjylland. Det er et undervisningsforløb, der sætter fokus på maden og madkulturen i den enkelte klasse. MADmovers skal få eleverne til at reflektere over egen og klassens skolemadkultur.

KROPPEN ER MOTOREN - MADEN ER BENZINEN

50 % af den energi dine børn skal bruge hver dag, skal komme fra den mad de spiser, mens de er i skole.

En undersøgelse viser...

I foråret 2016 gennemførte Arla Foods i samarbejde med Madkulturen en undersøgelse af madkulturen i Region Midtjyllands 5. og 6. klasser. Undersøgelsen pegede på udfordringer og muligheder, og den viste tydeligt: SKOLEMADEN SKAL GENTÆNKES!

Læs uddrag fra rapporten

89% af elever i Region Midtjyllands 5.-6. klasser har madpakke med

Få inspiration til madpakken og vær med til at gentænke dit barns skolemad.