MADmovers er et gratis tilbud til alle 6. klasser i Region Midtjylland. Det er et undervisningsforløb, der sætter fokus på skolemad og måltidskultur i den enkelte klasse. Forløber er bygget op om 10-12 undervisningslektioner og er et tværfagligt klasseprojekt. Materialet tager sit afsæt i det tværgående tema ‘innovation og entreprenørskab’ samt det obligatoriske emne ‘sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. MADmovers skal få eleverne til at reflektere over egen og klassens skolemad og rammer for måltidet, og få eleverne til at involvere sig, skabe konkrete løsninger, debatere og GENTÆNKE deres skolemadskultur.

Vigtig info

1. Vigtige datoer

  • 16. marts 2017: Tilmeldingen til MADmovers åbner her på websitet

  • 26.-27. april. Hør mere om MADmovers til Skolemessen i Aarhus. Stand 213 i Arkaden

  • 26. maj 2017: Tilmeld din klasse inden uge 22 og få tilsendt undervisningsmaterialet inden sommerferien

  • September 2017: Tilbud til dig som lærer: CFU kursus i undervisningsmaterialet
    • CFU i Aarhus d. 6. september. Kursus nr. CFU17030
    • CFU i Herning d. 7. september. Kursus nr. CFU17031

  • September 2017 – 30. november 2017: Undervisningsforløbet skal afvikles i dette tidsrum

2. Afvikling

MADmovers er et komplet undervisningsmateriale, hvor du som lærer får konkrete værktøjer og øvelser sat i struktur og systematiske processer, så du kan guide dine elever igennem skabende arbejdsprocesser, hvor de arbejder med en konkret problemstilling, som de selv er en del af. Materialet er skrevet som en slags færdig opskrift, der er lige til at gå til - det er inddelt i klare faser med tilknyttede mål. Materialet giver mulighed for forskellige anvendelsesmuligheder i undervisningen - det kan anvendes både som ét lang fortløbende projekt, fx i løbet af alle lektioner i to dage. Men det kan også sagtens anvendes i de lektioner, som passer ind i dit skema. 

3. Tilmelding

MADmovers tilbydes alle skoler i Region Midtjylland, men der er begrænset pladser, som tildeles efter ”først til mølle princippet” –  så skynd dig at tilmelde din klasse så I kan blive 1 af de 200 klasser som er med. 

Tilmeld din klasse