1. MADmove

UNDERSØG er startskuddet til MADmovers, hvor projektets mål og idé iscenesættes. 
UNDERSØG indledes med filmen "Take action - Make a difference", hvor elevernes forforståelse og nysgerrighed aktiveres. 

Eleverne skal have en oplevelse af, at de får stor indflydelse, hvis de tager aktiv stilling og handler. 

UNDERSØG består af to opgaver, og i oversigten herunder fremgår det, hvilke materiale der skal bruges, til de to opgaver. 

Materialerne findes både i jeres MADmovers kasse og herunder. 

Materialer

Oversigten til højre viser, hvilke materialer, der bruges til hvilke opgaver i 1. MADmove - UNDERSØG. 

Materialerne til de to opgaver finder du herunder, sammen med en kort gennemgang af opgaven. 

 

OPGAVE 1

Take action - Make a difference

Klassen ser filmen "Take action - Make a difference", som inviterere eleverne med om bord. 

Opgaven skal give eleverne en oplevelse af, at de virkelige eksperter i spisepauser og måltidsvaner er dem selv. 

Udover filmen, introduceres eleverne for forløbets 4 MADmoves på plakaten "Vores Viden". 

Læreren udnævner eleverne som MADmovers, der har en vigtig mission: De skal i fællesskab skabe bedre spisepauser og måltidsvaner. 
Eleverne får udleveret MADmovers armbånd som symbol herpå. 

VORES VIDEN

I den første opgave i 1. MADmove skal I bruge plakaten "Vores Viden". 

Den er printet i MADmovers kassen, og bruges igennem alle 4 MADmoves. 

Du kan finde "Vores Viden" som pdf herunder. 

 

Vores Viden

HVAD TÆNKER VOKSNE OM MADPAKKER?

Som ekstra inspiration, kan du vælge at vise den korte video fra TV2, som findes på linket herunder. 

Det er en skjult-kamera optagelse, som viser voksnes reaktion, på den mad, som mange børne har med på madpakke hver dag. 

SE VIDEOEN HER

OPGAVE 2

Undersøg klassens spisepauser og måltidsvaner

Opgaven skal give eleverne en oplevelse af, at de hver især kan have holdninger, følelser og erfaringer i forhold til spisepauser og måltidsvaner, men at de som klasse kan finde gode løsninger til gavn for alle, og som kun kan iværksættes ved fælles hjælp. 

"JA" og "NEJ"-kortene hænges i hvert sit hjørne af klasselokalet. "BÅDE-OG"-kortet placeres i midten. 
Læreren stiller klassen ét spørgsmål ad gangen ud fra spørgeguiden på s. 16-17 i lærervejledningen. Vælg de spørgsmål, som passer til klassen.
Hver elev placere sig fysisk ved et af skiltene, som svar på spørgsmålet.
Besvarelserne noteres på plakaten "Undersøgelser" under "FØR MADmovers". 

På klassen eller i grupper udvælges vigtige pointer, som placeres i følgende kategorier: 

Hvad vil I gerne beholde, som I allerede gør godt?
Hvad vil I gerne af med, fordi det ikke virker?
Hvad vil I gerne bringe med videre, for det er en god idé?
Pointerne noteres på plakaten "Vores Viden" under feltet "Før MADmovers" og anvendes som løbende refleksion ifht. klassens løsninger. 

 

MATERIALER OG TIPS

Vores erfaring viser, at sociale hierarkier og venskaber kan præge klassens besvarelser. 

Gem statistikken - svarene skal anvendes igen i FASTHOLD. 

Klasser, der involverer forældrene har større chancer for at få succes med deres løsninger. 

JA, NEJ, BÅDE-OG

FORÆLDREBREV

UNDERSØGELSE