Pressemeddelelse

Arlas landmænd sikrer større indsigt og stærkere klimatiltag

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

For at understøtte Arla Foods’ mål om en mere bæredygtig mælkeproduktion har andelsselskabet opdateret sit kvalitetsprogram Arlagården®, så det indsamler den hidtil største mængde data og bedre afspejler resultaterne på gårdene. Samtidig giver det kunder og forbrugere en større indsigt og tillid til arbejdet på gårdene.

Arlagården®-programmet har eksisteret siden 2003 og er afgørende for at sikre den høje kvalitet, som Arlas mejeriprodukter er kendt for. Med det reviderede program ensrettes Arlas auditmetoder og rapportering hos alle 9.700 andelshavere på tværs af syv europæiske lande.

Arla Foods er en af verdens førende producenter af bæredygtige mejeriprodukter, og Arla Foods’ andelshavere er allerede blandt de mest klimavenlige mælkeproducenter i verden, da de i gennemsnit udleder 50 % mindre CO2 pr. liter mælk sammenlignet med det globale gennemsnit for mælkeproduktion. Andelsselskabet har samtidig også sat ambitiøse mål om at reducere udledningen af CO2 med 30 procent inden 2030 og om at producere CO2-neutral mælk inden 2050.

”Det er afgørende for vores succes og omdømme, at tilliden til os landmænd fastholdes. Vi har sat fart i vores bæredygtighedsrejse, fordi vi som branche skal gøre mere, og vi skal gøre det hurtigere. Med det nye Arlagården®-program giver vi forbrugerne og kunderne mere detaljeret viden om, hvordan vi producerer vores mælk og behandler vores køer, og hvordan vi hele tiden nøje følger udviklingen på vores gårde. Samtidig giver vi den enkelte landmand mere frihed og fleksibilitet til selv at vælge, hvordan han eller hun overholder vores standarder,” siger Arla Foods’ formand Jan Toft Nørgaard.

Audits sikrer tillid og samarbejde
Fremover vil kvalitetsprogrammet Arlagården® skifte fokus fra at handle om, hvordan andelshaverne forbedrer deres resultater til at handle om selve resultaterne på gårdene.

En af de vigtigste ændringer i Arlagården® er, at Arlas andelshavere hvert kvartal skal udføre egenkontrol på deres gårde Det er den hidtil største mængde data, der bliver indsamlet, og målet er, at dataene skal hjælpe andelshaverne med at identificere muligheder gennem deres egne data og gennem den delte database.
For at hjælpe med denne nye opgave har landmændene haft adgang til et program, hvor de har kunne lære, hvordan de indberetter deres data før den første deadline den 2. juni.

”Egenkontrollen er en slags påmindelse til os landmænd om løbende at bekræfte, at vores køer er sunde og raske, og at vi fastholder en høj mælkekvalitet. Samtidig kan vi som landmænd bruge databasen som inspirationskilde til benchmarking og forbedringer. Det vil også gøre det muligt for andelsselskabet hurtigt at tilbyde støtte, hvis en landmand har behov for yderligere hjælp for at kunne leve op til vores fælles standarder,” siger Jan Toft Nørgaard.

Ud over egenkontrollerne vil der blive foretaget tre forskellige typer eksterne audit på gårdene. Der vil blive gennemført en basis-audit på gårdene mindst hvert tredje år, mens der bliver gennemført fokus-audit, hvis resultaterne af basis-audit eller de data, der er indsendt fra egenkontrollen, viser uregelmæssigheder. Endelig vil der blive foretaget tilfældigt udvalgte stikprøve-audit med 48 timers varsel til landmanden.
De eksterne audit udføres alle af SGS, et førende schweizisk inspektions-, verifikations-, prøvnings- og certificeringsselskab.

”Siden vi indførte Arlagården® for 17 år siden, har programmet været en af vores største styrker og vigtigste konkurrencefordele. Men vi skal fortsætte med at udvikle os. Vi ved, at forbrugernes forventninger om bæredygtige fødevareprodukter i høj kvalitet er stigende, og at regeringer over hele Europa ønsker at se positive forandringer i branchen. Som rapporten fra Instituttet for Europæisk Miljøpolitik (IEEP) udarbejdet på foranledning af Arla viser, er partnerskaber og løsninger, der fungerer for landmændene, branchen generelt og forbrugerne, afgørende for at kunne levere den bæredygtig fremtid som vi gerne vil. Det styrkede Arlagården program er en vigtig del af den løsning, så vi kan nå vores mål om en bæredygtig mælkeproduktion,” siger Jan Toft Nørgaard.

Det nye Arlagården® er en holdindsats
Siden begyndelsen af 2019 har andelsselskabets medlemmer været dybt involveret i at definere både de nye standarder og det nye audit-setup. Der er blevet indført følgende forbedringer i programmet:

  • Opdaterede standarder: Alle standarder er blevet grundigt revideret, så de afspejler kundernes nuværende krav til mælkekvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, men der er også sat øget fokus på bæredygtighed.
  • Et stærkere audit-setup og digital rapportering: Det nye dobbelte audit-setup består af kvartalsvis egenkontrol og eksterne audits på gårdene. I egenkontrollen bekræfter landmanden, at gården overholder Arlagården® ved digitalt at besvare 119 spørgsmål. Formålet med audittene er at verificere landmandens data og overholdelse af standarderne.
  • Mere fleksibilitet til landmændene: Hvor det er muligt, fokuserer standarderne på resultater snarere end på de præcise løsninger. De enkelte landmænd vil derfor i vid udstrækning kunne vælge de løsninger, der passer til deres gård, så længe resultaterne fuldt ud lever op til Arlas standarder.
  • Øget indsigt: Arlas andelshavere bliver bedt om at registrere deres data digitalt, og dermed opnår den enkelte landmand og Arla større indsigt i forhold til den aktuelle overholdelse og den seneste udvikling. Den opsamlede viden er værdifuld til at drive forbedringer og promovere andelsselskabet i Arlas dialog med kunder og forbrugere.

Pilottesten af det nye audit-setup, der var planlagt til april og maj, er blevet udskudt på grund af coronapandemien. Det nye Arlagården®-program og audit-setup forventes at være fuldt implementeret den 1. august.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.700 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef for Arla i Danmark

Arla Danmark

Carina Østergaard
Primær kontaktperson

Carina ØstergaardPR Manager

PR og kommunikation i Arla Danmark