FAQ

Logistik og supply chain

Her kan du se eksempler på, hvad andre tidligere har spurgt os om, og få en idé om hvad du kan finde via denne og andre hjemmesider

Spørgsmål: Vi er i gang med en opgave vedrørende Supply Chain Management, hvor vi skal inddrage eksempler fra en virksomhed. Da vi har set, at I bruger dette, vil vi gerne vide mere om jeres brug af Supply Chain Management.

Svar: Nu er Arlas værdikæde jo lang, meget lang. Vi plejer at sige, at den går helt fra jord til bord. Dermed er der også mange elementer, man kunne fokusere på i en opgave om Supply Chain management fx:
Logistik både i forhold til kunder og leverandører, som igen kan omfatte både indkøb, salg, transport m.v. og styring af de interne flows af materialer og råvarer i form af fx produktionsplanlægning. Endvidere kan man jo se det både i et nationalt og et internationalt perspektiv, så det er et enormt område. I kan imidlertid finde en præsentation her, som mest handler om transport- og lagerlogistikken i forhold til de danske kunder. Desuden kan I læse om vores virksomhedsprincipper i relation til indkøb her.

I kunne måske også helt enkelt starte med at se på et givet mælkeprodukt og dets vej fra ko til bord. Derefter kunne I identificere alle de forhold i relation til Supply Chain Management, som I kan få øje på og overveje, hvordan de bedst håndteres. Jeg er sikker på, at selv det kan blive en ganske omfattende opgave.