FAQ

Organisation, ledelse, ejere m.v.

Her kan du se eksempler på, hvad andre tidligere har spurgt os om, og få en idé om hvad du kan finde via denne og andre hjemmesider

Spørgsmål: Hvem ejer Arla Foods?
Svar: Arla Foods er et andelsselskab, der ejes af landmænd, der leverer mælk til selskabet. Landmændene kommer fra syv forskellige lande: Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Holland, Belgien og Luxembourg. Du kan læse mere om ejerskab, andelsbevægelse m.v. her på vores sider for studerende under 

Spørgsmål: Hvordan har landmændene/mælkeleverandørerne indflydelse på Arla Foods? 
Svar: Det kan du læse om her: 

Spørgsmål: Kan jeg få et organisationsdiagram for Arla Foods?
Svar: Gerne. Du kan finde organisationsplaner for hele eller dele af organisationen under: 

Du kan også finde en lidt mere detaljeret plan under Publikationer i:

Spørgsmål: Hvordan er Arla Foods blevet så stort?
Svar: Gennem en lang række fusioner af mindre mejerier. Du kan læse om virksomhedens historie i hovedtræk under:

Spørgsmål: Hvorfor valgte MD Foods at fusionere med et svensk mejeri?
Svar: Et andelsselskab ejes af andelshaverne, drives af andelshaverne, til fordel for andelshaverne, det vil i vores tilfælde sige mælkeleverandørerne. Derfor er det en grundlæggende opgave for Arla Foods at sikre, at mælkeproducenterne, som ejer selskabet, får den bedst mulige pris for deres mælk. I lyset af den voksende internationale konkurrence kunne både svenske Arla og danske MD Foods se, at der kunne være store fordele for begge parter ved en fusion. Mælkeprisen var faldende og den internationale konkurrence hård. Skulle man klare sig, var vækst og konsolidering væsentlig. Arla var en virksomhed med stor styrke på hjemmemarkedet og mindre styrke på eksportsiden. Danske MD havde en relativt stor del af sin omsætning på eksportmarkederne. De to virksomheder supplerede hinanden godt, og en fusion kunne give et fælles solidt fundament. Desuden havde begge virksomheder rod i andelstanken, så også ejerskabsformen passede godt sammen. Du kan læse mere om Arla Foods og virksomhederne under:

Spørgsmål: Hvor mange ansatte har I i Danmark og i udlandet?
Svar: Du kan finde de aktuelle tal på under:

Eller du kan se:

Spørgsmål: Vi er ved at skrive et projekt om Arla, og vi har ikke kunnet finde noget om de krav, I stiller til jeres ansatte?
Svar: Medarbejderne i Arla Foods har et meget stort antal forskellige funktioner og uddannelsesbaggrunde. Dermed stilles der også meget forskellige krav til de enkelte medarbejdere. Det kan derfor være svært at svare entydigt og samtidig generelt på spørgsmålet. Du kan finde noget om, hvordan det er at arbejde i Arla Foods og om opgaverne i forskellige jobkategorier under: