Til studerende

Produktion

Al tale om produktion og kvalitet af mælkeprodukter starter hos landmanden og slutter, når forbrugeren har talt.

Skal du løse en opgave på din uddannelse, kan du både få brug for at vide noget om enkelte produkter og om de generelle hovedtræk i produktionen hele vejen fra ko til bord.

Læs her om:

I mejerisammenhæng inddeler vi tit slutprodukterne i disse hovedgrupper:

  • Konsumprodukter (fx drikkemælk, yoghurter og andre syrnede produkter m.v.)
  • Ost
  • Smør og blandingsprodukter (fx Lurpak® og Kærgården®)
  • Ingredienser (fx mælke- og mælkeproteinpulver eller avancerede fødevareingredienser).

Du kan her se en undervisningsfilm om hvordan man laver smør (produceret af VUC).

Find oplysninger om: Enkelte produkter og deres historie.

Se nogle oversigtsplancher, der meget enkelt viser, hvad der sker på mejeriet fra den rå mælk kommer ind til de færdige produkter køres ud til butikkerne:

Det lille Leksikon

Dette lille Leksikon er lavet til undervisning for børn, men kan give dig helt basale oplysninger om, hvordan forskellige mejeriprodukter bliver til og hvad forskellige fagudtryk betyder.

Find Arla's mejerier og andre produktionssteder både i Danmark og
internationalt:  Kontakt

Har du brug for generelle statistiske oplysninger, om fx hvor meget ost danskerne spiser pr. år, eller hvor mange køer/mejerier/landbrug, der er i landet, kan du finde dem her:

Arla præsentation 2014

Arla er et globalt andelsmejeri ejet af europæiske mælkeproducenter. Vores produkter sælges over hele kloden. 

Læs hele præsentationen her
Om virksomheden

KONTAKT OG ÅRSRAPPORTER

Her kan du tage kontakt til Arla og se hvilke lande Arla operer i. Her kan du også se vores årsrapporter.

Årsrapporter

Kontakt