Vores ansvar

BIOGAS - NY VEDVARENDE ENERGIKILDE

Med en mulig etablering af et biogasanlæg i Videbæk vil Arla være et skridt nærmere målet om at mindske klimapåvirkningen fra den anvendte energi i produktionen.

Arla vil bygge biogasanlæg

Arlas miljø- og klimastrategi indeholder mål om reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. Som led i at indfri de mål har Arla og eksterne samarbejdspartnere gennem de sidste to år arbejdet på at etablere et biogasanlæg i nærheden af to af Arlas produktionssteder, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri, i Videbæk.    

Miljø- og klimastrategi 

Arlas miljø- og klimastrategi sætter rammen for de initiativer, koncernen skal gennemføre både for at spare på energiforbruget og reducere klimapåvirkningen fra blandt andet produktion på driftsstederne (mejerier og mælkepulverfabrikker). Strategien stiller krav om en årlig energieffektivisering på 3 %. Samlet vil Arla reducere klimapåvirkningen fra mejeriproduktion, transport og emballage med 25 % inden udgangen af 2020. 

Fra fossil til vedvarende energi

I 2020 skal 50 % af energien, der bliver brugt i produktionen, stamme fra vedvarende energikilder. Det betyder, at Arla skal reducere sit forbrug af fossile energikilder som olie og gas og skifte til vedvarende energikilder som biomasse og/eller biogas.

Etablering af biogasanlægget ved Videbæk er et af flere tiltag, som skal sikre, at Arla når de ovennævnte målsætninger. 

Videbæk Biogas A/S 

Arla har sammen med Xergi etableret et selskab, Videbæk Biogas A/S, der skal stå for opførelsen af biogasanlægget. Anlægget skal producere biogas på baggrund af en tilførsel af 550.000 tons biomasse pr. år. Heraf vil der blive produceret ca. 31 m³ mio. biogas pr. år.