Vores ansvar

Grønne regnskaber

I vores grønne regnskaber informerer vi om, hvordan vi arbejder med at styre og begrænse de påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som vores aktiviteter giver anledning til.

Regnskabet er opbygget af tre dele:

  • Første del er CSR rapporten
    CSR rapporten som omfatter ledelsens redegørelse. Denne del er fælles for samtlige driftssteder.
  • Anden del er miljødatadelen
    Indeholder miljødata for de 2 seneste år
  • Tredje del er miljøberetningen
    Indeholder væsentlige miljøoplysninger om det enkelte driftssted.

Find Arlas danske mejeriers grønne regnskaber

Grønne regnskaber udarbejdes iht. bek. nr. 210 af 03/03/2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.
Virksomheder omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 er omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab og disse offentliggøres via Miljøstyrelsens website.

Det er kun Arla Foods' danske driftssteder, der er udarbejdet grønne regnskaber for. Er du interesseret i et af vores danske driftssteders grønne regnskaber kan du finde dem på miljøstyrelsens site for miljøoplysninger

De af vores danske driftssteder, som ikke har pligt til at indberette grønne regnskaber, kan ikke findes på miljøstyrelsens hjemmeside. Er du interesseret i nogle af dem, kan du kontakte vores ansvarlige for grønne regnskaber i Arla på denne mail: hlnis@arlafoods.com