Er Arlas produkter halal?

Er Arlas produkter halal?

Hvad er halal? Hvad er halalcertificering? Er Arlas produkter halal, og er Arlas mejerier halalcertificerede? Det er nogle af de spørgsmål, vi jævnligt får, både fra herboende muslimer og fra danskere, som er nysgerrige eller ligefrem skeptiske over for emnet. Derfor har vi samlet en række svar på spørgsmålene her.

Begrebet halal betyder egentlig bare ”tilladt” på arabisk, men i danske medier og på sociale medier, er begrebet omgæret med både mystik og skepsis. Ofte bliver begrebet halal blandet sammen med halalcertificering og begreberne bliver forvekslet og fortolket. Derfor har vi samlet en lille guide til halal og halalcertificering i teksten herunder.

Hvad er halal?

Det som mange danskere forbinder med halal, er halalkød. Altså at kød er produceret (slagtet og opskåret) efter bestemte forskrifter.

Men halal i forbindelse med fødevarer er meget mere end det. De færreste danskere tænker fx over, at følgende fødevarer, som udgangspunkt altid er halal:

  • Al slags frugt og grønt
  • Fisk, æg samt mejeriprodukter
  • Brød, pasta, ris osv.
  • Kaffe, te, juice, sodavand osv.

Så når vi bliver spurgt, om vores mælk er halal, så er svaret ja. For al mælk er faktisk halal, altså tilladt for muslimer at indtage, på lige fod med fx te eller kaffe. Det er uafhængigt af, hvem der producerer mælken. Mælk vil altid være halal.

At mælk er halal, har intet at gøre med måden koen bliver slagtet på. Det forholder vi os ikke til, da slagtning ikke har noget med vores produktion af mejeriprodukter at gøre. Vores køer i Arla opdrættes for at blive malket, og det er ikke vores primære formål at slagte dem. Vi producerer mælk på samme danske måde, uanset hvordan koens liv skal ende.

Af og til bliver vi spurgt, hvorfor vi ikke mærker vores produkter med ”halal”. Vi mener ikke det er relevant for mejeriprodukter at bruge et mærke, da langt de fleste mejeriprodukter som udgangspunkt er halal. Hvis man skulle mærke mælk ”halal”, så ville man også skulle mærke alt frugt og grønt, brød, cola, kaffe, havregryn og så videre. Det ville skabe unødig forvirring for alle forbrugergrupper.

Hvad er halalcertificering?

Vi bliver jævnligt spurgt, om vores produkter er halalcertificerede, ofte med argumentet at ”det står på google”. Svaret på det spørgsmål er nej, vores produkter er ikke halalcertificerede.

Vores mejerier er certificerede til at kunne producere fødevarer, der skal eksporteres til lande med større muslimske befolkningsgrupper. Det gælder selvfølgelig lande i Mellemøsten, men også i England og mange steder i Asien er det en fordel at være certificeret. At vores produktionssteder er certificeret til eksport, har ikke noget med det danske marked eller de danske produkter at gøre.

For at være halalcertificeret til eksport, skal vores mejerier leve op til en række krav i produktionen. Det drejer sig først og fremmest om rengøring og adskillelse af produkter, der ikke er halal (altså tilladt for muslimer). I praksis vil det primært sige, at der skal være retningslinjer for rengøring og for hvordan man fx håndterer svinekød og alkohol på mejeriet.

Svinekød og alkohol, er det overhovedet relevant på et mejeri? Ja, det er det i nogle få tilfælde. Fx producerer vi BUKO med Skinke og BUKO med Bacon på Birkum Mejeri. Og vi har også en vaniljesauce med vaniljeekstrakt, der har en base af alkohol.

For at være halalcertificeret skal vi for eksempel kunne dokumentere rengøringen af produktionslinjerne i mellem produkter med svinekød eller alkohol og produkter uden. Halal handler altså ikke kun om produktindholdet, det handler også om overfladens anvendelighed og renlighed. Det samme gør sig gældende ved produkter med allergener (kunne være gluten, havre, nødder) eller produkter, der produceres uden laktose.

Hvordan foregår halalcertificering?

Halalcertificeringen er en certificeringsproces på lige fod med andre certificeringer, som fx ISO. Processen indeholder fx:

  • Applikation
  • Introduktionsmøde
  • Dokumentation
  • Revidering
  • Certificering
  • Support

For at bibeholde vores halalcertificering kræves der et årligt tjek på de mejerier, der har certi-fikatet. Hos Arla er det en europæisk virksomhed, Halal Quality Control, der står for halalcertificeringen.

Støtter halalcertificering terrorisme?

Hvis man søger på internettet kan man se, at der ligger en masse artikler som omhandler halalcertificering og sætter certificeringen – og Arla – i forbindelse med organisationer som World Muslim League etc. Det er myter, som ikke har hold i virkeligheden.

Halalcertificering har intet med terrorisme at gøre, og når vi har Halal Quality Control til at gennemføre en certificeringsproces for os, sikrer vi os naturligvis, at der ikke videreformidles pengebeløb til tredjeparter, som vi ikke ønsker at samarbejde med såsom World Muslim League.

Derfor er det yderst vigtigt, at vores certificeringspartner opfylder de samme leverandørkrav som vores andre leverandører, såsom at underskrive og leve op til vores etiske regelsæt, Code of Conduct.

I Arlas Code of Conduct skriver vores leverandører blandt andet under på at respektere og støt-te internationalt anerkendte menneskerettigheder, at agere troværdigt og med integritet, at producere så bæredygtigt som muligt – og meget andet.