Arla Nul Spild program

Nul Spildsinitiativer

Vores Nul Spild-program er medvirkende til, at vi frem imod 2020 kan tilbyde dig mere klimavenlige mejeriprodukter, da vi i alle led – lige fra vores landbrug og frem til dig som forbruger – minimerer miljøpåvirkningen.

Inden år 2020 vil vi:

  • Hjælpe forbrugerne til at reducere madspild ved at tilbyde hensigtsmæssige emballagestørrelser og inspirere til at lave mad med rester.
  • Reducere vores forbrug af vand og energi på tre procent om året. Herefter skal halvdelen af den energi, vi bruger, komme fra vedvarende energikilder.
  • Reducere den direkte og indirekte udledning af drivhusgasser med 25 procent inden for produktion, transport og emballage (i forhold til 2005-niveauet).
  • Bruge emballage fremstillet af 100 % genanvendelige materialer.