Forår hos familien Sivertsen

Gylle - en vigtig ting på Mannerup Møllegård

"Forår er, når vi kan mærke jorden dufte, når den kalder på os, og vi ved, at det er tid til at så vårafgrøder", siger Peter Sivertsen prompte om årstiden, der starter i marts og skaber masser af travlhed på Mannerup Møllegård.

Økologiske køer på græs hos familien Sivertsen på Mannerup Møllegård 

Travlhed med gødning af marker, ukrudtsbekæmpelse, åbent landbrug og dyr, der skal lukkes på græs.

Hensyn til naturen

Som økologisk landmand adskiller forårets markarbejde sig væsentligt fra det ikke-økologiske landbrug. Som økolog må Peter hverken bruge kunstgødning til at fremme væksten eller pesticider til at bekæmpe ukrudt og insekter. Det giver ham en lidt større arbejdsbyrde og et mindre udbytte af afgrøderne, men hensynet til naturen vejer tungere:

"Tidligere lukkede vi mange stoffer ud i naturen, som vi ikke vidste, hvad der skete med. I dag er den mængde stærkt begrænset, fordi vi udelukkende gøder markerne med gylle, som vi opsamler fra dyrene i stalden og renser markerne mekanisk frem for kemisk", fortæller Peter og uddyber:

"Metoden giver et mindre overskud af næringsstoffer på markerne og dermed et mindre overskud af nitrat, som er skadeligt for vandmiljøet, og på den måde er det langt mere miljøvenligt".

Rensningen af markerne foregår med en langfingret harve og kaldes i daglig tale for ’strigling’.  Striglen fjerner de små ukrudtsplanter uden at skade afgrøderne, som dermed får et forspring for ukrudtet.

Besøgsgård

I forårsmånederne er der rig lejlighed for at følge med i dyrkningen af markerne og den økologiske mælkeproduktion på Mannerup Møllegård.

"Vi har ’Åbent landbrug’ hele året mellem klokken 10 og 16, hvor interesserede kan komme og se vores stalde og marker", oplyser Peter.

Særligt familier lægger vejen forbi, men også vuggestuer og ambassadører kommer og ser, hvad der sker på gården. Samtidig modtager Peter Sivertsen årligt også mellem 80 og 100 børnehave- eller skoleklasser, som han tager med på rundvisning.

"Langbruget er – og har altid været – udskældt. Ved at vise gården så meget frem håber vi at kunne være med til at vende stemningen til det positive. Det er vigtigt for os at vise, at vores dyr har det godt og fortælle, hvor meget gavn  gyllen gør for vores økologiske marker", siger han.