Efterår hos familien Sønderby

I månederne september, oktober og november er dagligdagen på "Klink" præget af særlig to ting: majshøst og dyrenes tilbagevending til stalden.

Til den første november er det nemlig slut for Torben Sønderbys 125 sortbrogede køer og 135 kvier og kalve med at gå græs i dagtimerne. Der er nu ikke mere at spise på markerne, og vejret er for dårligt til at gå ude.

Grovfoder af majsensilage, græs og halm

Som drøvtyggere er det vigtigt, at køerne får et foder, der består af meget grovfoder, eksempelvis majsensilage, græs, hø og halm. Det er grovfoderet, som får koen til at lægge sig og tygge drøv, hvor den gylper små foderboller op og tygger igen, og det er vigtigt, for at maven fungerer godt hos koen. I den økologiske produktion er der et krav om, at grovfoderet skal udgøre mindst 60 procent af foderet og modsat kraftfoder fx sojaskrå, byg, hvede og havre, resulterer grovfoder ikke i helt samme mængde mælk, fordi det indeholder mindre energi. I det økologiske landbrug  må dyrene ikke må få gensplejset foder.

Majshøst tager uger

Den økologiske majs til grovfoderet høstes i efterårsmånederne. Alt efter vejr og vind kan det tage indtil flere uger at komme igennem hele høsten. Udbyttet svinger meget fra år til år, da majs er en varmekrævende afgrøde. Har sommeren været kold og våd, er udbyttet fx væsentligt mindre.

Når høsten står på, har Torben Sønderby typisk lidt mindre tid til drengene Kristian, Mathias og Johannes:

- "De synes, at det er spændende med høsten og de store maskiner. Særligt Mathias er meget optaget af køretøjer, og jeg tager dem da også tit med ud at køre en tur på traktoren", fortæller Torben.

Udover høsten går efteråret på "Klink" også med en lang række praktiske gøremål såsom reparation af landbrugsmaskiner, beskæring af læhegn og klargøring af markerne. Har det fx regnet for meget i løbet af foråret og sommeren, skal de marker, hvor Torben ved, at der om foråret bliver alt for fugtigt, drænes for vand.

Hvad er ensilage?

Ensilage er foder lavet af friske grønne planter, som græs, majs eller havre. Efter høst bliver det presset hårdt sammen og pakket lufttæt i store plastklædte stakke. Uden adgang til ilt gæres foderet. Det øger holdbarheden og sikrer samtidig, at foderets næringsværdi bevares.