Historien om Arla Harmonie®

Håndtering på mejeriet

Ofte møder vi spørgsmålet - "Hvordan holder I den økologiske mælk adskilt fra den almindelige mælk, når den kommer til mejeriet?"

Når den økologiske mælk ankommer til mejeriet, udspiller der sig nærmest et lille teaterstykke. Chaufføren på tankbilen har sin rolle, og det har mejeristen også. I fællesskab sørger de for, at den økologiske mælk er fuldstændigt økologisk. Reglerne er meget stramme, og er der den mindste mistanke om forkert malkning fra en af gårdene, forkert behandling af mælken eller har chaufføren kørt en anden rute end den, han skal, bliver mælken kasseret på stedet.

Tankbilen kommer 
Når tankbilen kommer til mejeriet, kalder chafføren på en mejerist, som kommer ud og laver en
syn, lugt og smags-test af mælken. 

Tjek af chaufførens rute
Chaufføren registrerer på mejeriet, hvilken rute han har kørt, og dermed hvilke gårde han har
hentet mælk hos. Økologisk mælk samles seperat efter nøje planlagte ruter. Den indvejningssilo han vælger, er registreret i mejeriets system som økologisk.Stemmer chaufførens rute og indvejningssiloen ikke overens, får chaufføren ikke lov til at pumpe mælken over i siloen.

Antibiotika test 
Mens chaufføren registrerer sin rute, tager mejeristen en prøve af mælken fra prøvebægeret. Mælkeprøven indeholder en lille mængde mælk fra hvert sted, hvor der er hentet mælk. Har en
landmand fejlagtigt malket en ko med, som er under behandling med antibiotika, bliver hele tankbilens læs kasseret. Antibiotika-testen tager ca. fem minutter.

Nøje mærkning
De store rørsystemer inde på mejeriet er mærket op, så de ansatte kan se, hvilke tanke og rør der indeholder økologisk mælk.

"Hjernen" på mejeriet
Operatørrummet i skummesalen er et af mejeriets allervigtigste rum. Her sørger to mejerister for at flowet af mælk på mejeriet, kører som det skal. Hvilken mælk der må komme i hvilke tanke, vask og rengøring af rørsystemer, seperation af mælk og fløde, pasteuriseringsprocesser m.m. kontrolleres her.

Centrifugen skiller fløden fra
Al mælk bliver centrifugeret for at kunne styre den nøjagtige sammensætning af de forskellige mælketyper. Sødmælk skal f.eks. have et fedtindhold på 3,5 procent, mens minimælk kun skal have 0,5 % fedt. Det vil sige, at man efter centrifugering blander en nøje afmålt del af fløden tilbage i mælken igen.

Bakteriologiske prøver
Når mælken er ankommet til færdigvaretanken tages en bakteriologisk prøve fra tanken. Her testes mælken også for fedt og protein indhold.

Adskilte rørsystemer
Ud over at den økologisk mælk har sin egen silo til opbevaring, har mælken også sine egne rør på vej ind til tapperiet. Oppe under loftet svæver mælken således i et sirligt ordnet system, som også styres af computerne i opertørrummet.

Pasteurisering 
Pasteurisering er en varmebehandling af mælken, der dræber bakterier. Der er både lavpasteurisering, hvor mælken opvarmes til 72 grader i 15 sekunder, og højpasteurisering, hvor den opvarmes til 85 grader i 30 sekunder eller 90 grader i 5 sekunder, afhængigt af hvilken type mælk, der er tale om.

Tappemaskinen
Inden mælken hældes i kartonerne sørger tappemaskinen for at bukke og lime kartonen sammen. Når kartonen er klar sættes skruelåget på, hvis kartonen skal have det. Til sidst kommer mælken i, kartonen lukkes og dato bliver stemplet på. Tappeoperatøren smager på den første karton i produktionen. Som en dobbelt kontrol smager en kollega også på produktet. På den måde sikres det, at det er det rigtige produkt, der er i kartonnerne.

Kontrolvejning
Hvis tappemaskinen mod forventing skulle hælde for lidt i kartonen bliver det opdaget her. Tre gange i timen tages nogle kartoner af båndet for at blive kontrolvejet.

16.000 kartonen i timen
På Hobro Mejericenter, hvor disse billeder stammer fra, kan tappemaskinen lave 16.000 kartoner mælk i timen. Stopper båndet standser tappemaskinen automatisk.

Rullebure på kølelager
Når kartonerne ender i rulleburene - dem der bruges direkte i supermarkedets kølediske - har mælken nået sit sidste stop på mejeriet. Herfra køres mælken med lastbil ud til de butikker, som har bestilt mælken.