Historien om Arla Harmonie®

Kontrolbesøg på økogård

Før de økologiske landmænd kan få lov at levere mælk til økologiske mejeriprodukter, skal de overholde nogle meget strenge regler. Det er Plantedirektoratet, under Fødevareministeriet, der årligt kontrollerer, at de økologiske regler overholdes ved et varslet kontrolbesøg. Derudover foretages der hvert år ekstra uanmeldte stikprøvekontroller på ca. 10 % af alle gårdene. Tag med kontrollør Kirsten Raundahl på kontrolbesøg hos en økologisk landmand her

Papirerne gennemgås
Kontrolbesøget starter ved køkkenbordet. Kirsten Raundahl tjekker gårdens papirer bl.a.
Markbogen, der fortæller om afgrøder og gødning. Staldens logbog, der fortæller, hvornår køerne er sat på græs og om behandling af syge dyr.

Regnskabsbilagene, der dokumenterer, at fx såsæd er økologisk, og at indkøbt foder eller medicin til dyrene overholder reglerne for økologi.

Kig til gårdens mindste kalve
Indtil kalvene er en uge gamle, må de gå enkeltvis opstaldet i hytter. Her skal de have adgang til en sut, og de skal kunne se og røre de andre kalve.

God trivsel i fællesboksene
Kalvene opstaldes i fællesbokse efter første leveuge. Så længe de fodres med mælk, skal de have adgang til sutter. Og de skal have ren, tør strøelse og adgang til vand. ”Det ser rigtig godt ud, det her”, udbryder Kirsten Raundahl foran gårdens fire fællesbokse med kalve.

Har I medicin stående?
Staldforholdene tjekkes. Økologiske dyr må ikke bindes, og de skal have adgang til et velstrået, rent og tørt leje. Her går dyrene på halm. "Har I medicin stående?", spørger Kirsten Raundahl.
"Nej", lyder svaret. Øko-landmanden må ikke selv opbevare medicin. Alt skal leveres tilbage til dyrlægen efter endt behandling.

Hvor græsser køer og kvier?
Med markplanen som guide kører Kirsten Raundahl og Frank Jessen rundt for at tilse alle gårdens afgræsningsmarker. Tommelfinger-reglen er, at der skal være et græsareal på 0,1-0,2 ha pr. ko, afhængig af mængden af græs på marken. Kirsten Raundahl tjekker samtidig, at dyrene ser sunde og raske ud.

Er der tydeligt skel omkring marken?
Frank Jessen har fået flere nye marker siden sidste kontrolbesøg, og nye marker tjekkes altid af kontrolløren. Ifølge reglerne skal økologiske marker have tydeligt skel til omkringliggende arealer, så øko-landmanden ikke risikerer at høste afgrøder på et ikke-økologisk areal, eller at naboen ved et uheld spreder kemiske sprøjtemidler på den
økologiske mark.