Arla Harmonie®

Om øko-køer

Den økologiske mælkeproduktion sammenlignet med almindelig mælkeproduktion.

Seneste opdatering:  Marts 2016. 

Tal for hele Danmark

Økologi

Alm. produktion

Hvor mange malkekøer i alt DK?                                    

Ca. 57.500

Ca. 454.000

Hvor meget mælk pr. ko pr. år? Gns. 9.300  kg Gns. 10.084 kg

Mælkeproducenter i DK (2014)

- heraf hos Arla Foods

Ca. 300

 

Ca. 3.100

 

Antal køer i gennemsnit pr. gård  174 187
Arla indvejet mælk i DK 2010    4.705 mio. kg 
       
 Afgræsning  
 Køer på græs Skal på græs  Må gerne, men skal ikke 
 Hvor længe? Minimum 6 lyse timer dagligt i perioden 15. april til 1. nov., når vejr og dyrs kondition tillader det  Sommerhalvåret 
 Hvor mange er på græs? Alle dyr over 4 mdr.  Ca. 15-25 % 
 Anbefalet græsareal pr. ko 0,1-0,2 ha  Ingen krav 
   
 Staldforhold  
 Hvor megen plads pr. ko i stalden? Stalde bygget efter 1.7.2010: 8 m2 Stalde bygget før 1.7.2010: 6 m2 indtil  1.7.2034, herefter 8 m2   Stalde bygget efter 1.7.2010: 8 m2 Stalde bygget før 1.7.2010: Skal opfylde kravet senest  1.7.2034
Foder 

Overholde foderstofloven, følge reglerne i Kvalitetsprogrammet Arlagården og fodre med 100% økologisk dyrket foder

Minimum 60% grovfoder 

Overholde foder- stofloven, dvs. dokumentation for indhold i indkøbt foder, følge reglerne i Kvalitetsprogrammet Arlagården

 

Ingen minimumskrav til andel af grovfoder

   
 Medicin - regler for behandling  
 Tilbageholdelsestid for mælk efter endt medicinbehandling (dvs. ej levering af mælk til mejeri) To gange den tid der er angivet på medicinen  Den på medicinen angivne tilbage- holdelsestid 
   
 Kalv hos sin mor 1 døgn  12 timer (gældene fra 1.7.2014, hvis kælvningsboks findes ellers gældende fra 1.7.2024) 

 Kilder: Seges, Kvæg, Mejeriforeningen, Vejledning i økologisk jordbrug , Økologisk Landsforening og Arla Foods.