Arla Harmonie®

Om økologi

Den grundlæggende idé bag økologisk landbrug er bæredygtighed, dvs evnen til at få na­tur, miljø, dyr og mennesker til at leve sam­men i har­moni. 

Det økologiske landbrug skal altså hvile i sig selv og kun bruge naturens egne ressourcer. Derfor bruger de økologiske landmænd hver­ken kunst­gød­ning til afgrøderne eller sprøjte­mid­ler mod ukrudt og skadedyr, og køerne får udelukkende økolo­gisk fo­der. Læg dertil særlige regler for de økologiske dyrs trivsel i stal­de­ne og krav til græsning. 

Al økolo­gisk produktion kontrolleres af Plan­te­direk­toratet på gårdene, mens Levneds­middel­styrel­sen kontrollerer forarbejd­ningen på meje­rierne. På den måde kan du være sikker på, at alle de meje­ripro­dukter, der bærer det røde Ø-mærke, også er øko­logiske.

Ø-mærket

Ø-mærket