Arla Protein

Arla Protein

Konkurrencebetingelser

Arla® PROTEIN – PADEL

Konkurrencen afholdes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. (”Konkurrenceudbyderen”). Henvendelser vedrørende konkurrencen kan rettes til arladialog@arlafoods.com.

SÅDAN DELTAGER DU

Du deltager i konkurrencen ved at udfylde konkurrenceformularen med navn, adresse, telefonnummer, e-mail, valgfrit Match Padel center, hvor du vil booke padel banetimer samt størrelser på padel træningssæt, som du og dine 3 padel makkere skal bruge, hvis du er den heldige vinder. Konkurrence-formularen findes på følgende URL: https://www.arla.dk/produkter/arla-protein/arla-protein-padel-konkurrence/ 

Når du har udfyldt de anmodede oplysninger, er du med i konkurrencen om at vinde 1 præmie bestående af 4 stk. padel bat, 4 stk. t-shirts, 4 stk. shorts, 4 stk. rør med padel bolde, alle med Arla Protein logo samt padel banetimer hos Match Padel til en værdi af 3.000 kr. Præmien har en samlet værdi á 5.000 kr.

Med din deltagelse i konkurrencen giver du samtidig accept til, at Arla Foods må kontakte dig, hvis du vinder. Arla Foods sørger for, at der findes 10 forskellige vindere, som vinder 1 præmie for 4 personer.

Du kan tilmelde dig konkurrencen fra den 25-09-2023 til 05-10-2023 kl. 23:59. Du kan kun deltage én gang. Hvis du foretager flere tilmeldinger, er det kun den første tilmelding, der vil indgå i konkurrencen.

HVEM KAN DELTAGE?

Du kan kun deltage i konkurrencen, hvis du er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark. Derudover kan andelshavere og ansatte samt deres husstande hos Konkurrenceudbyderen, datterselskaber og Salling Group ikke deltage i konkurrencen.

HVAD KAN MAN VINDE?

Der udloddes i alt 10 præmier. Hver præmie har en værdi af 5.000 DKK. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Hver præmie er bestående af:

  • 4 stk. padel bat med Arla Protein logo
  • 4 stk. t-shirts med Arla Protein logo
  • 4 stk. shorts med Arla Protein logo
  • 4 stk. rør med 3 stk. padel bolde med Arla Protein logo  
  • Padel bane timer hos Match Padel til en værdi af 3.000 kr.

Hver præmie har en samlet værdi á 5.000 kr.

Arla Foods og Salling Group fraskriver sig al ansvar for sikkerhed vedr. præmien og tilbyder ikke en forsikring som dækker brug af disse.

Vinderen er selv ansvarlig for diverse transportudgifter, der end måtte opstå i forbindelse med at vinde konkurrencen. Gevinstafgiften betales af Konkurrenceudbyderen. Hvis vinderen som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser hæfter Konkurrenceudbyderen og Salling Group ikke herfor.

UDVÆLGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF VINDER

Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning af Arla Foods, som har ansvaret for udlevering af præmien samt databeskyttelse herom. Vinderen bliver kontaktet direkte af Arla Foods.

ØVRIGT

Konkurrenceudbyderen forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredjemands rettigheder, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Konkurrenceudbyderen sig retten at straks at ekskludere deltagere fra konkurrencen. Konkurrenceudbyderen er berettiget til at stoppe konkurrencen, hvis det måtte vise sig nødvendigt, og Konkurrenceudbyderen er ikke ansvarlig for tekniske fejl hos tredjepart eller fejl på elektroniske enheder, der måtte forhindre deltagelse i konkurrencen.

Det er frivilligt at deltage i konkurrencen.