Konkurrenceregler

REGLER OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I FACEBOOK KONKURRENCEN OM ARLA PROTEIN PLANKEN

SÅDAN DELTAGER DU
Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra den 5. oktober - 19. november 2017.

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Arla Foods samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.


SÅDAN VINDER DU
Gæt hvor lang tid Kasper Søndergaard ligger i sideplanken. Den der gætter tiden vinder. Hvis ingen gætter tiden vil gættet tættest på tiden vinde. Er der flere der har gættet den samme tid vil vinderen findes ved lodtrækning. Forudsætning for at deltage er, at deltageren skriver sit gæt i kommentarfeltet på konkurrenceposten https://www.facebook.com/ArlaDanmark/videos/1720665867945938/. Vinderen findes mandag den 20. november 2017. Vinderen får direkte besked på Facebook om at denne har vundet. For at kunne modtage præmien skal vinderen, når han/hun kontaktes, oplyse: fuldt navn, alder og adresse. Svarer vinderen ikke indenfor 3 dage, udpeges der automatisk en ny vinder.

Præmien
Præmien er et gavekort på 2.500,- til sport24.
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE?

Arla vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.
Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.
Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.