Arlas 300 økologiske landmænd bruger nu kun grøn el

I 2018 besluttede Arlas 300 økologiske landmænd, at alle økologiske andelshavere udelukkende skal bruge grøn el fra 1. januar 2019. Målsætningen er nu nået, og Arlas økologiske landmænd dækker fremover hele deres elforbrug med grøn el. Det var de økologiske landmænd selv, der tog initiativet til at bidrage til et mindsket CO2-aftryk som et led i bæredygtig udvikling.

Grøn el – hvad vil det sige?

Arlas økologiske landmænd bruger nu 100% certificeret grøn el. Det vil sige, at landmændenes elforbrug fremover er baseret på vedvarende energikilder som eksempelvis vind- og solenergi. På den måde har landmændene nået den målsætning, som de selv tog initiativ til sidste år, om at mindske deres CO2-aftryk mest muligt.

Formand for økoudvalget hos Arla, Viggo Ø. Bloch, kommenterer på initiativet og siger:
”For godt et år siden tog vores økologiske landmænd i fællesskab en beslutning om at konvertere til certificeret grøn el. Det gjorde vi ud fra en overbevisning om, at vi aktivt skal være med til at fremme udviklingen og bidrage til at støtte op om et bæredygtigt landbrug. Jeg er stolt over, at alle 300 landmænd nu har nået målet om at købe certifikater på grøn el og dermed bidrager til, at den økologiske mælk bliver endnu grønnere.”

Grøn el som et krav i økologernes kontrakt med Arla

Fremover tager Arla kun imod økomælk fra landmænd, der udelukkende bruger grøn el. Det er blevet tilføjet til andelshavernes kontrakt, at de skal tilkøbe et certifikat på grøn el, der dækker gårdens årlige forbrug af el.
I praksis betyder det, at de økologiske landmænd har købt et certifikat på grøn el hos et elselskab, som kan garantere et års forbrug af grøn el på den enkelte gård. Økologerne har indsendt certifikatet til Arla for at dokumentere, at andelshaveren dækker sit elforbrug udelukkende med grøn el.
De økologiske landmænd har købt grøn el i klasse A eller B. De følger dermed anbefalingerne fra det økologiske råd. Det betyder, at Arlas økologer vælger deres grønne el fra de produktklasser, som har den mindst negative effekt for klimaet.

Arlas økologer er med helt fremme

Hos Arlas danske landedirektør, Jakob B. Knudsen er begejstringen for de økologiske andelshaveres initiativ stor. Jakob B. Knudsen ser konverteringen til grøn el som endnu et vigtigt skridt på vejen til, at Arla kan indfri virksomhedens målsætning om, at udledningen af CO2 i 2020 skal være reduceret med en fjerdedel i forhold til 2005.

”Jeg vil gerne rose de økologiske andelshavere for at bidrage til, at den økologiske mælk nu bliver endnu mere klimavenlig. Det er et stærkt signal om, at vores andelshavere arbejder hårdt for at reducere deres klimabelastning. Og det understreger endnu en gang, at vores økologer er frontløbere på den grønne dagsorden,” siger Jakob B. Knudsen og tilføjer:

”Bæredygtighed er en topprioritet hos Arla. Vi har i flere år arbejdet på at sikre en grønnere mælkeproduktion. Eksempelvis ved at lave klimatjek på gårdene, øge bruget af biogas på mejerierne og gøre vores emballage grønnere. En udvikling vi sætter turbo på de kommende år.”

Mere information om grøn el

· Arlas 300 økologiske andelshavere dækker fra 1. januar 2019 deres netto elforbrug med certificeret grøn el.
· Arlas økologiske andelshavere står selv bag beslutningen om at gå over til grøn el.
· Grøn el er en del af Arlas økologernes økokontrakt. Økoproducenten skal tilkøbe et grøn el-certifikat fra sin el-leverandør, der dækker 100 procent af økoproducentens årlige netto elforbrug.
· Arlas økologer dækker deres netto elforbrug med klimavenlig el i klasse A eller B. Læs mere om Økologisk Råds vejledning til grøn el og de forskellige klasser her.