Nyt design og miljøvenlige kartoner

Et grønt kvotesystem

Arlas mælkekartoner til det danske marked bliver produceret af Elopak til vores jyske mejerier og Tetrapak til vores sjællandske mejeri. Alle vores låg bliver produceret af Tetra Pak og er 100% biobaseret.

Tetra Pak bruger physical segregations (en separat beholder med bio-baseret plast) og Elopak bruger det såkaldte mass balance princip (en stor beholder med både olie-baseret og bio-baseret plast).

For Elopak kan CO2-besparelsen ikke ses på den enkelte karton, men fordelt ud på alle deres kartoner. Der bliver blandet en given mængde bioplast sammen med den traditionelle plast, hvilket betyder at alle danske Arla-kartoner kan indeholde fornybar plast. Men kun ved at købe Arla Øko og Arla 24 bidrager man positivt til miljøet – for jo mere der sælges af netop disse to mælketyper, jo større kvoter af bioplast fyldes i den store beholder.

Det kan virke langhåret, men begge principper giver samme grønne fordele. Den grønne karton i dit køleskab bidrager til en CO2-reduktion og en mere bæredygtig brug af jordens ressourcer.

Hvorfor anvender vi skruelåg af plast?

Vi anerkender, at der kan være en miljømæssig problemstilling i forhold til at anvende skruelåg, men CO2-besparelsen på den grønne karton kommer netop fra den plast, som kartonen består af. I den grønne karton har vi erstattet det almindelige plast (overfladebelægning og skruelåg) med fornybar plast. 

Vi gør det i erkendelse af, at forbrugerne er meget glade for lågene, og at de derfor er kommet for at blive. Lågene gør det nemmere at opbevare mælken, og kartonen er mere hygiejnisk (ingen fedtfingre eller størknet mælk i direkte kontakt med kartonåbningen).

Da lågene er meget populære, skal vi finde på nogle løsninger, der gør at lågene kan blive på kartonerne, samtidig med at vores emballage bliver mere og mere miljøvenlig. Den nye karton er et skridt på vejen, men vi arbejder videre med at reducere miljøpåvirkningen i vores plastik.

Vi indsamler i øvrigt låg med vores Brug Låget program.

Hvorfor er bioplast en god ide?

Traditionel plast bliver produceret af fossile brændstoffer, f.eks. råolie. Det udleder en stor mængde CO2 og tærer på jordens ressourcer, fordi der kun er en begrænset mængde olie i verdens oliereserver. Bioplast, derimod, er baseret på fornybart og organisk materiale. Materiale, som vi aldrig løber tør for, og som efterlader et meget mindre CO2-aftryk.

FSC-certificerede mælkekartoner

Måske har du lagt mærke til det lille FSC-mærke bag på Arla Øko og Arla 24 kartonen, men ved du mon, hvad der ligger bag mærket?

FSC-mærket betyder, at det pap der bruges til f.eks. mælkekartoner, stammer fra ansvarlige kilder, at der tages hensyn til dyr og planter i skovdriften og at der tages hånd om skovarbejdernes sikkerhed og om indfødte folks vilkår. Det vil Arla gerne være med til at sikre.

Om FSC

FSC er en international certificerings- og mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at passe på verdens skove. Derfor anbefales FSC-mærket af miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove samt af Forbrugerrådet. Alle typer skov, fra tropiske regnskove til nordiske nåleskove, kan FSC-certificeres.

 

FSC-mærket er din sikkerhed for, at:

  • Vandløb og udryddelsestruede arter fredes

  • Dyre- og planteliv beskyttes

  • Skovarbejderne får en uddannelse, sikkerhedsudstyr, en ordentlig løn og ordentlige arbejdsforhold