Økodag 2019

Heegaard

14 apr, fra 10:00 til 14:00

Ryvej 28

8464 Galten

Denne begivenhed eksistere ikke længere.

Lidt udenfor Galten ligger Heegaard med god udsigt over marker og bakker med skovarealer. Her bor Bitten og Per, der overtog gården i 1993. Per er tredje generation på gården, der har været i familiens eje siden 1941. Gården har været omlagt til økologi ad to gange. Første gang i 1998 og anden gang i 2016. Med lidt hjælp fra sin far og fra en skoledreng et par timer om ugen passer Per gårdens 105 sortbrogede malkekøer med opdræt. Til gården hører også 86 hektar landbrugsjord og 3 hektar skov. Velkommen til Økodag på Heegaard for første gang!