Konkurrencebetingelser grillvaner

Konkurrenceperiode er 12. september – 19. september 2014.

Konkurrencen er ikke købsbetinget og præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen udbydes af Arla Foods amba., Sønderhøjvej 14, 8260 Viby J, Danmark.

Kun personer bosat i Danmark kan deltage i lodtrækningen. Ansatte hos Arla Foods samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i lodtrækningen.

Personoplysninger bruges kun til at administrere konkurrencen og vil blive slettet efter udløb af samme.

Arla Foods amba. er ikke ansvarlig for eventuelle tryk- eller skrivefejl.

 

Præmier:

Vi trækker lod om 10 "Meget mere alle tiders Karoline" og 10 Karolines Køkken® forklæder til en samlet præmieværdi på 3990,- kr.

Kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

 

Fordeling af præmier

Lodtrækningen om præmierne foregår blandt samtlige registrerede besvarelser.

 

Udlevering af præmier

Vinderne får direkte besked af Arla Foods. Vi vil kontakte vinderne via mail-adressen, der er opgivet som en del af konkurrencetilmeldingen.

Hvis en udpeget vinder ikke opfylder de kvalifikationskrav, der er angivet ovenfor, vil der blive udpeget en ny vinder.

Der udbetales ikke kontanter i stedet for præmier, og præmierne kan ikke ændres eller ombyttes.

 

Det med småt

Ansatte i Arla, Arla andelshavere, Montdor og medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.