Læs mere om

Arla og økologi

HVAD BETYDER ØKOLOGI?

HØR DE ØKOLOGISKE LANDMÆNDS HISTORIE

Økologi for alle

Vi vil gerne være kendt for at være det mejeri, der gør mest for at udbrede økologien i Europa, så den bliver tilgængelig og relevant for en stor gruppe forbrugere.

Som verdens største producent af økologiske mejeriprodukter gør vi en stor forskel for miljøet og dyrevelfærden ved at lancere nye, økologiske varianter, der både er i høj kvalitet og til at betale. Det kan vi naturligvis ikke gøre alene. Det kræver både dygtige landmænd, en fremsynet detailhandel og, at du som forbruger tager økologien til dig.

Det var i 1988, at Arla modtog den første økologiske mælk, og Harmonie brandet kom til verden i 1996. Siden er der kommet mange flere økologiske produkter til, og vi har nu over 300 økologiske landmænd spredt ud over det danske land. Den økologiske erfaring i Arla, går derfor rigtig mange år tilbage.

Her finder du økologi

Økologi kort fortalt

Den grundlæggende idé bag økologisk landbrug er bæredygtighed, dvs evnen til at få na­tur, miljø, dyr og mennesker til at leve sam­men i har­moni.

Det økologiske landbrug skal altså hvile i sig selv og kun bruge naturens egne ressourcer. Derfor bruger de økologiske landmænd hver­ken kunst­gød­ning til afgrøderne eller sprøjte­mid­ler mod ukrudt og skadedyr, og køerne får udelukkende økolo­gisk fo­der. Læg dertil særlige regler for de økologiske dyrs trivsel i stal­de­ne og krav til græsning.

Al økolo­gisk produktion kontrolleres af Plan­te­direk­toratet på gårdene, mens Levneds­middel­styrel­sen kontrollerer forarbejd­ningen på meje­rierne. På den måde kan du være sikker på, at alle de meje­ripro­dukter, der bærer det røde Ø-mærke, også er øko­logiske.