Kakaomælk

Emballagen består af karton på ydersiden lamineret med et aluminiumslag og et plastlag på indersiden (Low Density Polyethylen, LDPE).

Miljømæssig vurdering

Kun den fiberbaserede karton er bionedbrydelig og ikke plastdelen af emballagen. Derfor genbruges emballagen kun i form af energi-genvinding med en positiv brændværdi. Når plastdelen forbrændes ved høj temperatur og luftoverskud, omdannes den næsten fuldstændigt til kuldioxid (CO2) og vand (H2O). De dannede produkter er uskadelige og kan miljømæssigt direkte indgå i naturens kredsløb.

Håndtering

Materialet, som kartonen består af, tåler frysning. Emballagen er, som udgangspunkt, udviklet som engangsemballage. Dog kan emballagen genanvendes til frysning af anden fødevarer, hvis den afkøles først. Anden genanvendelse af emballagen kan ikke anbefales. Opvarmning af emballagen med indhold i en mikrobølgeovn kan ikke anbefales. Vær opmærksom på at emballagen har et aluminiumslag, som kan give risiko for gnister i nogle mikrobølgeovne.