Pakkeostfolie

Pakkeostfolio

Oste som Klovborg® og Riberhus® pakkes i en plastfolie (flowpack) bestående af et laminat af orienteret polyamid (OPA) og polyethylen (PE). Desuden forhandles Cheasy® også i en plastbakke.

Miljømæssig vurdering

Som med de fleste andre plastmaterialer genbruges plastfolie primært ved forbrænding, da plasten har en høj brændværdi og kan erstatte fyringsolie.

Ved en styret forbrænding med den rette temperatur og ilttilførelse nedbrydes folien til kuldioxid (CO2), vand (H2O) og nitrogenkæder (NOx). Restprodukterne er uskadelige og kan miljømæssigt indgå direkte i naturens kredsløb uden betænkeligheder.

Håndtering

De materialer, som emballagen til pakkeoste som Klovborg®, Riberhus® m.m. består af, kan godt tåle frysning. Der sker ingen kemisk forandringer med materialerne, men der kan være risiko for, at de bliver mere sprøde og hermed mere modtagelige for eventuelle brud. Generelt anbefales kun nedfrysning af oste med et fedtindhold over 45+.