Smørfolie

Smørfolien består af et laminat af aluminiumsfolie, polyethylen (PE) og fedtbestandigt pergamentpapir.

Smørfolio

Miljømæssig vurdering

Kun det fiberbaserede pergamentpapir er bionedbrydelig og ikke aluminiumsdelen. Derfor genbruges emballagen kun i form af energi-genvinding med en positiv brændværdi.

Håndtering

De materialer, som smørfolien består af, kan godt tåle frysning. Emballagen anvendes allerede i dag til nedfrysning af smør i op til tre måneder.

Smørfolien er udviklet som en engangsemballage. Ved kontakt med vandige produkter vil folien falde fra hinanden, som følge af at papirlaget optager vand.

Aluminiumsfolien tåler ikke direkte kontakt med sure produkter.

Der forefindes dokumentation på, at der ikke sker en migration fra emballage til produkt for smør og margarineprodukter (olivenolie), men ikke for andre levnedsmidler. Disse faktorer gør, at det ikke kan anbefales at genanvende emballagen efter endt brug af produktet.

Smørfolien tåler principielt mikrobølger, men der er nogle mikroovne, som ikke tåler aluminium (risiko for gnister). De fleste nyere ovne har ikke problemer med aluminium.

Der findes ingen dokumentation for migration ved de høje temperaturer, som opstår lokalt i levnedsmidlet. Dog skulle der ikke være nogen problemer i at optø et frossent smørproduktet i den oprindelige emballage ved lav effekt (NB! Pas på ovnen!).